Fastighetsmedlemmen har varit anställd på Samhall i Östergötland i över tio år. Hon anvisades till Samhall på grund av att hon har flera funktionsnedsättningar.

Under årens lopp har hon haft flera olika jobb inom företaget. Bland annat städning, packning och receptionsjobb.

– Efter några års städning fick jag problem med axlarna och nyckelbenen. Jag fick då lättare jobb med packning.

Stressad av jobbet

Fastighetsmedlemmen beskriver att hon fick många olika jobb som var stressande och pressande. Hälsoproblemen fortsatte och hon fick problem med både astma och sköldkörteln.

– Samhall vet att jag har problem. Både 2012, 2016 och 2020 har företagshälsovården bedömt att jag har låg arbetsförmåga. När jag efter sista gången fick besked om att jag var uppsagd så blev jag chockad, säger hon.

När jag jobbar känner jag mig lycklig och stolt. Jag vill inte bara sitta hemma.

Uppsägningen kom i oktober 2020. Enligt domstolsdokumenten säger Samhall att orsaken är hon saknar arbetsförmåga.

– Det känns som att jag straffas på grund av att jag har låg arbetsförmåga. Jag vill jobba. Jag har körkort, jag kan packa, jag kan göra lättare jobb. Men nu vill Samhall inte ha mig alls.

”Det är därför Samhall finns”

Nicklas Nilsson är ombudsman på Fastighets. Han har förhandlat med Samhall och arbetsgivarorganisationen Fremia om medlemmens uppsägning. Han anser att Samhall bryter mot kollektivavtalet där det står att: ”Samhall är ett företag som även ålagts ett socialt ansvar som går utöver det som gäller för andra företag.”

– De säger att de inte har något jobb till henne. Men vi menar att Samhall finns till just för att människor med låg arbetsförmåga ska få ett arbete, känna att de är viktiga och har ett människovärde. Det är därför vi väljer att stämma i domstol.

”Vart ska hon ta vägen?”

Vart ska medlemmen ta vägen om till och med Samhall säger att hon inte kan jobba där? Frågar sig Nicklas Nilsson.

– Flera utredningar visar tydligt att det finns flera bakomliggande orsaker till varför hon har låg arbetsförmåga. Men det är ju därför hon är på Samhall. Hennes läkare säger att hon kan utföra vissa lättare uppgifter. Hon vill jobba, men Samhall menar att hon inte får jobba.

”Kan inte sitta hemma resten av livet”

Uppsägningen har tagit hårt på Fastighetsmedlemmen. Att behålla jobbet är viktigt för henne.

– När jag jobbar känner jag mig lycklig och stolt. Jag vill inte bara sitta hemma. Jag vet att jag har jättelåg arbetsförmåga, men vart ska jag ta vägen? Jag är fortfarande bara 51 år och kan inte sitta hemma resten av livet.

Varken Samhall eller arbetsgivarorganisationen Fremia vill kommentera ärendet eftersom det är en pågående rättstvist.

Vad innebär skyddat arbete?

Den som anvisats till skyddat arbete på Samhall är undantagen från lagen om anställningsskydd. Detta eftersom målet är övergång till annat arbete. Staten, Samhalls ägare, har däremot sagt att Samhall ”i möjligaste mån” ska undvika att säga upp på grund av arbetsbrist. Det ger dem därför ett starkare anställningsskydd.
Direktiven säger inget om avskedanden av andra skäl.