Jobba mer än heltid?

Om du har en heltidstjänst kan du erbjuda chefen att rycka in lite mer. Att jobba övertid är ingen rättighet, men du kan alltid fråga. Hur mycket extra du tjänar beror på vilket avtal du går under. Ett grundtips är att helger lönar sig bäst. Då är det både kvalificerad övertid, som ger högre ersättning, och det högsta ob-tillägget.

Exempel: Gäller för en städare som har heltidsjobb och går på kollektivavtalet med Almega Serviceentreprenad och jobbar extra en lördag eller söndag: Övertiden ger 77 kronor och 98 öre per arbetad timme. Till detta läggs ett ob-tillägg på 46 kronor och 15 öre. Totalt ger denna kvalificerade övertid alltså nästan 125 kronor extra i timmen.

Ob-tillägg, det låter bra!

Tillägget för att jobba på kvällar, nätter och helger skiljer sig också åt mellan de olika avtalen. Oftast är det högre på veckosluten än vardagskvällar. Om det känns lockande kan du alltid fråga chefen om det finns ett schema med mer obekväm arbetstid som du kan få byta till. Det är dock inget som du kan kräva.

Min deltidslön är för låg

Om du har en deltidstjänst och vill jobba mer så se till att din arbetsgivare vet om det. Begär skriftligt att få ökad arbetstid. Då ska du ha förtur till mer jobb om det blir lediga tjänster på företaget.

Tänk på att du som deltidare inte får du den övertidsersättning som beskrivs här ovanför. Upp till en heltidstjänst, ofta 40 timmar i veckan, får du en mertidsersättning som är lägre.

Lönen verkar vara lägre än den ska

Kolla ditt lönebesked så att det inte innehåller några felaktiga avdrag. När uppdragen inte fyller ut hela arbetstiden förekommer det att städföretag gör avdrag på lönen. Det är fel – har du avtal om heltid ska du ha betalt för 40 timmar.

Så om chefen säger att du kan gå hem bör du kontrollera att du ändå kommer få betalt för alla timmar. Om arbetsgivaren då säger att du kommer få avdrag kan du se till att stanna på arbetsplatsen tills arbetstiden är slut.

Då skaffar jag ett jobb till!

Ett extra jobb, utöver din vanliga anställning, kallas för bisyssla. Då måste du först stämma av med din arbetsgivare. Om chefen anser att extrajobbet konkurrerar med det egna företaget kan hen stoppa dig. Samma gäller om hen tycker att du prioriterar extrajobbet och på så sätt inte är lojal.

Annars måste jag minska utgifterna

En bra början kan vara att ta hjälp av Konsumentverkets budgetkalkyl. Där kan du mata in detaljerade uppgifter om din ekonomi och se hur olika förändringar kommer att påverka dig. Du ser också vad olika saker kostar enligt myndighetens beräkningar. Ligger du över, eller redan under?

Och om du surfar runt en stund på konsumentverket.se hittar du fler vägar till en bättre privatekonomi. Till exempel en matsedel som ska rymmas inom en normal budget, och dessutom vara hälsosam och miljövänlig.

Men skulderna då?

Mer än 400 000 svenskar har hamnat hos Kronofogden. Ännu fler har problem att klara sina skulder. Om du är en av dem ska din kommun hjälpa dig med rådgivning. Kontakta kommunen och fråga efter budget- och skuldrådgivningen.

Och om du har onödiga sms-lån, svindyra avbetalningar eller andra dyra krediter bör du göra dig av med dem. Som medlem i ett fackförbund får du rabatt på privatlån hos flera stora banker. Lånen är långt ifrån gratis, men bra mycket billigare än nästan alla avbetalningslösningar.

Kolla ditt kollektivavtal

Vet du inte vilket kollektivavtal som gäller? Fråga en fackligt förtroendevald på jobbet.  Eller chefen. På Fastighets hemsida hittar du alla förbundets kollektivavtal om du vill kolla vad som gäller.