Behåll lugnet

Försök att behålla lugnet trots den stressade situationen. Ett sätt kan vara att ta ett djupt andetag och räkna till 10 för dig själv. Tala med en lugn, vänlig ton. Tänk också på ditt kroppsspråk. Inga hastiga rörelser. Försök ha ett lugnt, avslappnat, men bestämt kroppsspråk.

Lyssna

Avbryt inte och kom inte med motargument. Försök att inte bli emotionellt engagerad. Att du låter den andra personen tala fritt betyder inte att du tappar konflikten – istället driver du samtalet och vinner tid genom att ställa frågor och visa intresse för personen.

Respektera

Du vet inte vad den här personen har för negativa upplevelser sedan tidigare i sitt ”bagage”. Försök att lyssna på och respektera det som sägs. Fråga exempelvis ”har jag förstått rätt i att ditt problem är…?”. Genom att ställa öppna frågor och summera det som sagts visar du att du respekterar och har lyssnat.

Om situationen eskalerar

Om konflikten eskalerar och riskerar att bli våldsam måste du tänka på din egen säkerhet. Utöver att larma omgivningen ska du tänka på att:

  • Ge personen gott om fysiskt utrymme. Håll dig på avstånd så du inte kan träffas av slag eller sparkar.
  • Behåll ett lugnt kroppsspråk.
  • Byt plats. Försök exempelvis backa ut ur byggnaden eller rummet. Till exempel lämna bostaden och gå ut på gården.
  • Vänd inte ryggen till personen om du inte måste. Se till att du har en flyktväg.

Källor: Vårdhandboken, LRF-metoden