Flera svenska studier har visat att städare och fastighetsskötare är högriskyrken för att smittas av och få sjukhusvård för covid-19. I februari 2021 var städare fortfarande ett riskyrke.

Det skriver forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i en ny rapport.

Forskarna har intervjuat 11 personer från olika högriskyrken, utanför vård-och omsorgsyrkena. Det är bland annat taxiförare och pizzabagare men också två sjukhusstädare och två fastighetsskötare.

Städarna stack ut

Eftersom det är så få deltagare går det inte att dra för stora slutsatser av resultatet, betonar Mia Söderberg, forskare och projektledare för rapporten. Däremot har man lyckats nå personer som vanligtvis inte deltar i sådana här studier.

– Vi har fått reda på saker som man inte visste så mycket om kring yrken där man har en ökad risk för smitta, yrken som inte uppmärksammats lika mycket som vård- och omsorgsyrken.

Sjukhusstädarna var några av de som stack ut mest i studien, berättar Mia Söderberg.

Lokalvårdare Kungälvs sjukhus

Coronaviruset

”Vi städare glömdes bort i pandemin”

Arbetsmiljö

Prioriterades inte lika högt

– De är i miljöer där det finns covidsmittade patienter och delar samma arbetsplats som sjukvårdspersonalen. Men i början av pandemin prioriterades ändå inte städarnas säkerhet lika högt som vårdpersonalens.

En sjukhusstädare som intervjuas fick sin skyddsutrustning sent i pandemin – i oktober 2020.

Städarna har svårt att hålla avstånd från andra människor i sitt jobb. På sjukhuset möter man personal i de trånga utrymmen och kontoren som man städar i, samt gamla och sjuka patienter som ber om hjälp.

”De är väldigt sjuka. Ibland frågar de: Kan du hämta det åt mig?” berättar en sjukhusstädare.

Städning på IVA utan skydd

Arbetsgivaren kunde beordra städning, med plasthandskar som enda skydd, på intensivvårdsavdelningen där sjuka patienter hade varit.

”I början skickade de oss till en avdelning som kallas IVA och där hade det varit fullt med patienter som haft covid… Vi gick där utan skydd, utan munskydd” säger en städare.

Båda städarna hade svårt att sjukskriva sig. Att stanna hemma vid symptom och vänta på ett provsvar var för tufft för ekonomin.

Har inte råd att sjukskriva sig

– En städare sa väldigt tydligt: Jag har inte råd att sjukskriva mig. I början av pandemin fick städarna heller inte tillgång till de gratis snabbtesterna som sjukvårdspersonalen hade, trots att man jobbar i samma hus, säger Mia Söderberg.

I högriskyrkena är det väldigt många som har utländsk bakgrund. Ingen av de som intervjuades i rapporten har svenska som modersmål. En del förstod inte myndighetsinformation om pandemin eftersom mycket av informationen i början bara fanns på svenska.

Känner inte till Folkhälsomyndigheten

Deras vanligaste informationskällor var sociala medier, tv (mestadels från hemlandet) samt familj och vänner. Flera kände inte ens till att Folkhälsomyndigheten existerar, enligt rapporten.

”Jag är nyanländ till Sverige… Det finns många hemsidor som är kopplade till myndigheter som jag inte har kännedom om… Jag vet inte vem jag ska ta kontakt med. Jag kanske kontaktar vårdcentralen eller apoteket” säger en fastighetsskötare.

Om rapporten

Forskare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och på Angereds närsjukhus, har gjort en intervjustudie om ökade smittorisker för covid-19 hos taxiförare, buss- och spårvagnsförare, pizzabagare, städare och fastighetsskötare.

11 personer från yrkena har intervjuats. Yrkena valdes ut för att alla de i flera studier har klassats som högriskyrken för att smittas av och bli svårt sjuk i covid-19. 

Tio är män och en är kvinna. De intervjuade har bakgrund i Turkiet, Syrien, Irak, Palestina och Somalia. Ingen har svenska som modersmål.

Eftersom det är så få personer i studien går det inte att dra för stora slutsatser av resultatet, men rapporten kan vara ett underlag för större och mer fördjupande studier.