– Jag blev jättepaff, säger hon.

– KBAB är välkomna hit till Göteborg och se hur vi gör för att öka tryggheten, säger Camilla Claesson, fastighetsskötare, klubbordförande och ledamot i Fastighets förbundsstyrelse.

Fastighetsfolket har skrivit om hur trygghetsarbetet i KBAB:s områden håller på att organiseras om. Plusbovärdarna sägs upp. Den städning som de sköter läggs ut på entreprenad och trygghetsarbetet kan tas över av föreningslivet.

”Vi gör tvärt om”

Fastighets klubbordförande Anders Wiklund är kritisk till hur förändringen går till. Vi ringde runt till några fackliga på andra bostadsbolag för fler kommentarer.

– Här gör vi precis tvärt om, säger Camilla Claesson.

Hon berättar att Familjebostäder anställer nya bovärdar och miljövärdar. Trappstädningen ligger på entreprenad, samtidigt som bolaget satsar på att ha fler anställda som syns ute i områdena.

– Men det kan ju inte ta hela ansvaret, så vi samarbetar också med andra aktörer, säger hon.

”Egen regi höjer kvaliteten”

På Hyresbostäder i Falköping finns David Sjörén, som också sitter i förbundsstyrelsen.

– Trenden är snarare tvärt om vad KBAB planerar. Många bolag tar hem städningen i egen regi för att det höjer kvaliteten. Trygghetsfrågan är också viktigare för bolagen och oss anställda när det har blivit tuffare i bostadsområdena.

– Omorganisationen i Karlstad är ett jättemärkligt förfarande, säger Timo Närhi, fastighetsskötare på MKB i Malmö och ledamot i förbundsstyrelsen.

”Uppsägningarna är cyniska”

Han håller med klubbordförande Anders Wiklund på KBAB:

– Självklart är det bättre att ha sitt eget folk i stället för att förlita sig på andra aktörer när det handlar om tryggheten, säger Timo Närhi som kallar uppsägningen av plusbovärdarna cynisk.

Förhandling på fredag

Förändringarna på Karlstads Bostads AB (KBAB) kan delas upp i två delar:

1. KBAB varslar anställda om uppsägning och lägger ut städning på entreprenad.

2. KBAB minskar den egna närvaron i bostadsområden med tanken att föreningar kan ta över trygghetsarbete.

Nästa steg i den första frågan tas på fredag den 19 november. Då blir det förhandling mellan Fastighets och arbetsgivaren om uppsägningarna.

Politisk diskussion väntas

Tidigare i veckan har den politiska styrelsen som ytterst styr KBAB möte och då väntas en diskussion om trygghetsfrågan.

Pernilla Edman är socialdemokrat och vice ordförande. Hon vill inte uttala sig om frågan innan dess. Ordföranden, centerpartisten Andreas Pettersson, kommenterar däremot:

– Vi behöver ändra arbetssättet för att få tryggare bostadsmiljöer och tryggare arbete för våra anställda. Och jag tror på idén att jobba mer tillsammans med ideella föreningar, säger han.

Anders Pettersson påpekar samtidigt att personalfrågor, som ifall plusbovärdarna ska sägas upp, inte är en fråga för styrelsen. Där informeras bara politikerna om företagets planer.