I december kom Fastighets överens med de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona om ett nytt avtal för fastighetsbranschen.

Det berör ungefär 700 medlemmar i Fastighets som har ett kollektivavtal kopplat till Sobona. Många av dem är fastighetsskötare i kommunala bostadsbolag, exempelvis på Vätterhem i Jönköping och MKB Fastighets i Malmö.

900 kronor mer i pension

Tjänstepensionerna höjs, vilket får tummen upp av Timo Närhi, vice ordförande i Fastighetsklubben på MKB Fastighets. 

Om du tjänar under 44 375 i månaden höjs din tjänstepension med 1,5 procent. En uppskattning från Fastighets är att den som är 30 år i dag och tjänar 35 000 i månaden får ungefär 900 kronor mer i månaden i pension. 

– Klar fördel. Det är viktigt att samla i ladorna till pensionen så att man klarar sig.

Bättre omställningsstöd

På den positiva sidan nämner Timo Närhi även det förbättrade omställningsstödet.

– Även om jag inte tror att omställningsstödet kommer att användas jättemycket i vår bransch så är det förstås bra för de drabbade som behöver hjälp.

Parterna kom överens om att införa ett partsgemensamt arbetsmiljöråd, där Fastighets ska ha en ordinarie ledamot.

– Att vi är med på central nivå med de andra aktörerna för att gemensamt kolla över kompetenshöjning och olika strategiska frågor är också positivt, säger Timo Närhi, som även sitter i Fastighets förbundsstyrelse.

Nya las måste införas

Det nya avtalet är en konsekvens av las-uppgörelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Las-uppgörelsen berör den privata sidan av arbetsmarknaden. Detta nya avtal är för den offentliga sidan.

Hösten 2022 ska nya las bli lag. De olika nya reglerna måste införas. Därför har Fastighets och Sobona också avtalat om nya bestämmelser för visstid och turordningsregler.

Till exempel införs tre undantag för turordningsreglerna, i enlighet med nya las. Kommunal förhandlade bort treundantaget i det stora huvudavtalet med SKR och Sobona. Men där deltog inte Fastighets. De tre undantagen i turordningsreglerna var aldrig uppe på Fastighets förhandlingsbord, som enbart handlade om fastighetsbranschen.

”Nackdelarna i avtalet”

Timo Närhi ser flera negativa saker i avtalet som går att koppla till de nya villkoren i las-uppgörelsen.

– Nya las stökar till det hela. Nackdelarna i avtalet är i huvudsak det som finns i nya las och där har vi i Fastighets inte så mycket att säga till om.

Men Fastighets gör fortfarande rätt som säger nej till huvudavtalet, anser Närhi.

– Jag tycker Fastighets står rakryggade i sakfrågan att vi inte vill försämra villkoren för våra medlemmar.

Fakta: Fastighetsavtalen

Fastighets har flera kollektivavtal som gäller för fastighetsbranschen. 

Avtalet med Sobona (före detta Pacta) är för offentliga arbetsgivare. I många fall berör det fastighetsskötare som jobbar på kommunala fastighetsbolag. Fastighetsbolag som har Sobonaavtalet är bland andra MKB Fastighets, Vätterhem, Telge bostäder, Kalmarhem, Växjöbostäder, Kristianstadsbyggen och Bostäder i Borås.

Ett annat avtal på fastighetssidan är det så kallade f-avtalet, som Fastighets har med Fastigo. Det finns också avtal med Fremia och Almega Fastighetsarbetsgivarna. Samt även avtal med Arbetsgivaralliansen för anställda vid olika idrottsanläggningar och ideella eller idéburna organisationer.