Alla Fastighets medlemmar har rätten att skriva motioner till kongressen om frågor de tycker är viktiga att förbundet arbetar med. Sedan är det upp till Fastighets styrelse att föreslå hur de tycker att kongressen ska besluta.

När vi nu börjar närma oss kongress i Fastighets igen så är det dags för nya motioner att gås igenom.

2018 var det flera av medlemmarnas motioner som bifölls. Men hur har det gått med dem?

Nya regler för Samhallanställda

Av femton motioner som ombuden röstade ja till är det två som anses vara genomförda:

Den ena – från årsskiftet 2021 togs kvalifikationstiden på två år som gällt för Samhall- och lönebidragsanställda bort för sjuk- och efterlevandeförsäkringen hos Folksam.

Nu gäller samma regler för Samhall- och lönebidragsanställda som för övriga medlemmar, vilket Fastighetsfolket tidigare har rapporterat om.

Den andra – förbundets stadgar ändrades så att arbetsplatsombudet ska delta i avdelningens verksamhet.

Trögare med andra motioner

Men sedan har det gått lite trögare.

En motion handlade om att Fastighets medlemmar skulle omfattas av så kallat tjänstemannaskydd. Då prioriterar polisen larm om en fastighetsskötare utsätts för våld och hot.

Arbetet med motionen är påbörjat säger Fastighets, och när motionen antogs fanns ett nytt lagförslag från regeringen om tjänstemannaskydd.

Fast när det förslaget landade i att skyddet bara ska omfatta blåljuspersonal från till exempel brandkåren och polisen, ansåg förbundet att man inte kunde nå ända fram i sina försök.

Delade turer försvinna

Förbundet skulle också enligt en bifallen motion verka för att delade turer försvinner helt. Det arbetet är också påbörjat, enligt Fastighets. Bland annat genom en motion till LO-kongressen samt att frågan har lyfts såväl i fackliga som politiska sammanhang.

En motion handlade om att Fastighets skulle verka för att allmän visstidsanställning försvinner helt. Det arbetet har förbundet börjat med, säger man, men konstaterar samtidigt att utvecklingen är på väg åt motsatt håll – mot fler så kallade gig-jobb.

Så gick det med de andra motionerna

Ett pris till årets fackliga kamrat: Ej påbörjad av Fastighets.

Fastighets ska verka för att uppmärksamma lokalvårdares arbetssituation för allmänheten: Förbundet säger att man driver opinion på många sätt, kanske mest uppmärksammat är Internationella rättvisedagen för städare.

Förbundet ska stoppa hyvling: Frågan har lyfts till den fackliga studiegruppen i riksdagen och ”behandlats väl i den interna socialdemokratiska demokratin” enligt Fastighets. Men det har inte blivit någon regeringspolitik av frågan om delade turer. Fastighets har skrivit en motion till LO:s kongress.

Fastighets ska verka politiskt för att stoppa möjligheten av undantag vid arbetsbrist för företag med högst 10 anställda: Nya lagen om anställningsskydd, las, går emot motionsskrivarens förslag. Fastighets säger att man måste jobba hårdare med att pressa LO och övriga förbund för ökad trygghet.

Förbundet ska arbeta för krav på kollektivavtal vid upphandlingar: Fastighets säger att jobbet är påbörjat och att man jobbar via LO för att påverka politiken.

Förbundet ska fackligt-politiskt verka för att skynda på hanteringen av arbetslösa: Har lyfts vid träff med Arbetsförmedlingen. Motion till LO-kongressen är skickad.

Fastighets ska verka för att karensdagen avskaffas: Motion till LO-kongressen är skickad.

Fastighets ska verka för en bättre sjukförsäkring: Motion till LO-kongressen är skickad.

Fastighets ska verka facklig-politiskt för att kraven hos CSN för att få ta studielån ger bättre anpassade möjligheter för människor med exempelvis dyslexi att kunna få studielån: Frågan har tagits upp med ministrar och motion är skickad till LO-kongressen.

Fastighets ska verka för en levande landsbygd: Motion skickad till LO-kongressen.