Rätten till heltid

Fastighets bör driva frågan om rätten till heltid politiskt och även påverka de övriga LO-förbunden att sätta den högt på dagordningen. Det föreslår avdelning Kista. Rätten till heltid är en jämlikhets- och jämställdhetsfråga, menar motionären. 

Förbundsstyrelsen anser att heltid är norm och lägger grunden för ett jämställt arbetsliv och samhälle. Förbundet konstaterar vidare att en del av LO:s förbund delar den synen till 100 procent.

Andra förstår problematiken men det ligger inte högst på dagordningen hos dessa förbund. 

HBTQ-utbildning för alla

Avdelning Trelleborg föreslår att alla anställda ska genomgå HBTQ-utbildning. Detta för att visa att förbundet verkligen menar allvar med allas lika värde.

Alla verksamma i förbundet ska få ökad kunskap och förståelse kring HBTQ-frågor

Förbundet delar motionärens önskan om att alla verksamma i förbundet ska få ökad kunskap och förståelse kring HBTQ-frågor. Avsikten är också att ta del av den HBTQ-utbildning som LO håller på att utforma, och som sedan ska genomföras i alla förbund. 

Fråga klubbar och avdelningar först

En motionär i Avdelning Göteborg Centrum vill att lokala klubbar och avdelningar ska tillfrågas om alla förslag till lagändringar som berör medlemmarnas villkor, innan förbundet tar ställning. Detta mot bakgrund av IF Metalls och Kommunals hållning till nya las. 

Förbundet svarar att det redan i dag kan besluta om någon specifik fråga ska skickas ut för remiss i organisationen. 

Bilda fler klubbar 

Avdelning Lysekil vill ha en ombudsman som jobbar mot Samhall med syfte att bilda nya klubbar. Förbundet delar bilden att fler klubbar behövs, för att komma närmare medlemmarna.

Intyga lojalitet vid förtroendeuppdrag

Var och en som tar ett förtroendeuppdrag inom förbundet måste skriva på en försäkran om att alltid sätta medlemmarnas villkor och intressen, stadgarna och det gemensamma löftet i första rum. Det föreslår en motionär från avdelning Göteborg Centrum.

Alla som tar förtroendeuppdrag måste intyga sin lojalitet

Fastighets menar att förbundets stadgar är den lojalitetsförsäkran som motionären efterfrågar.  

Kläder för arbetsbesök

En motionär från avdelning Borås vill att förbundet ser över möjligheten att skaffa fram enklare kläder att ha vid arbetsplatsbesök med tydlig logga så att det syns att Fastighets kommer.

Förbundet delade motionärens åsikt och har redan tagit fram en intern webbutik där anställda, förtroendevalda och medlemmar kan beställa profilkläder och produkter. 

Projektanställ förtroendevalda 

En motionär från avdelning Heby föreslår att förbundet gör om formerna för förtroendevalda till projektanställningar. Då skulle de få en tryggare tillvaro och kunna prestera bättre, menar motionären.

Förbundet menar att det varken kan eller ska betraktas som en anställning att ha ett förtroendeuppdrag och avslår motionen. 

Ta fram nytt förslag till las

En motionär från avdelning Kista föreslår att förbundet ska ta fram ett helt nytt förslag till lag om anställningsskydd, las. Det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare i förhandlingar mellan parterna. Men då måste vi ha tryck både från politiken och från hela LO i frågan, menar motionären. 

Att vi skulle lyckas övertyga den borgerliga majoriteten är att begära för mycket

Förbundet avslår motionen. ”Att vi skulle lyckas övertyga den borgerliga majoriteten i Sveriges riksdag och dessutom få med oss två av de största LO-förbunden IF Metall och Kommunal när dessa förbund varit en del i att förhandla fram det nya huvudavtalet och accepterat las-förändringarna, är att begära för mycket”, svarar förbundet.

Däremot skriver de också att detta är frågor som Fastighets via LO och framtida avtalsrörelser måste fortsätta driva. 

Ta fram kollektivavtalsapp

Det måste vara enklare att se om företaget man jobbar på eller vill anlita har kollektivavtal, anser en motionär. En app som liknar Hotell och restaurangfackets egen Schysta villkor bör tas fram. Konsumenter skulle då kunna kontrollera om företagen har tecknat kollektivavtal inom LO:s 14 avtalsområden. 

Fastighets har redan en tjänst där man snabbt och enkelt via hemsidan ska kunna se om ett företag har avtal med förbundet. Flera andra förbund har också – eller är på väg att införa – liknande tjänster. 

Fler motioner i korthet

  • Förbundet ska verka för att alla ska få en arbetsmiljöutbildning 
  • Begränsa användandet av subventionerade anställningar 
  • Stoppa hyvling av tjänster
  • Höj det statliga traktamentet – dagens traktamenten räcker inte till att äta frukost, lunch och middag
  • All arbetstid ska ske i sammanhängande arbetspass 
  • Inför en inkomstförsäkring som tillval i medlemskapet 
  • Undersök förutsättningarna för att låta sjuk- och efterlevande försäkringen ingå i ordinarie medlemsförsäkringar
  • Inför reducerad medlemsavgift för säsongsanställda