– Det är jobbigt, men ändå skönt att det är över, säger hon dagen efter valet.

Yvonne Nygårds har haft en ledande roll när Fastighets nya organisation har mejslats fram. Hon och en stadgekommitté har jobbat fram förslaget under det senaste året. Efter debatt röstades den nya organisationen igenom på kongressens första dag. Det betyder att avdelningarna byggs om och medlemmarna ska organiseras mer utifrån branscher.

”Engagemang skapar verksamheten”

– Det blir förstås en utmaning för dem som ska driva igenom det. Jag hoppas och tror på den, men en organisation fungerar inte bara för att ramarna ändras, säger Yvonne Nygårds.

– Det är engagemanget som skapar verksamheten i facket. Och det måste byggas ute på arbetsplatserna, säger hon.

Nya uppdrag

Yvonne Nygårds var från början städare på ASAB/ISS och blev snart facklig i klubben och avdelningen. Hon anställdes som ombudsman för 22 år sedan och valdes vid kongressen 2014 till andre ordförande i förbundet. Nu har hon ett treårigt trygghetsavtal som innebär att hon har lön och ska stå till Fastighets förfogande. Vara beredd att göra utredningar eller annat som behövs.

– Jag är en arbetsnarkoman och hoppas att jag hittar något annat att göra i arbetarrörelsen. Att organisera fler är en utmaning för alla fackförbund.