– Jag kände en lättnad när jag hade landat i beslutet att inte kandidera. Men jag var inte beredd att utsätta förbundet för en ordförandestrid.

Valde att kliva av

Magnus Pettersson är fastighetsskötaren från HSB i Norrköping som i slutet av 1980-talet engagerade sig i fackklubben. Han har suttit i förbundsstyrelsen, anställts som ombudsman, valts in i ledningen – och sedan 2014 varit ordförande. Han sa nej till att kandidera igen när det stod klart att en grupp förtroendevalda och anställda drev en annan ordförandekandidat.

Några historier dyker upp när Magnus Pettersson tänker tillbaka på tiden i toppen. Även om en facklig ordförande alltid hänvisar till att ledningen är ett lag, så konstaterar han att ordförande har ett särskilt ansvar.

Medlemmarna blir färre

Medlemsutvecklingen – ungefär 4 000 färre nu än när han klev in i ledningen.

– Inte bra. Det har vi kämpat med i många år, säger han och nämner att det var extra svårt under pandemin då facket inte fick komma in på arbetsplatserna.

– Men jag tror att huvudorsaken är att förtroendevalda inte längre aktivt värvar sina arbetskamrater. Klubbar och förtroendevalda måste ta det fackliga samtalet.

Ångrar att organisationen rullade på

Organisationen – en surdeg som blev en stor fråga på årets kongress. Hur ska medlemmar, klubbar, sektioner, branscher och avdelningar vara organiserade? Var ska makten finnas? Där ångrar sig Magnus Pettersson:

– Vi hade tappat engagemanget och införde den nuvarande organisationen 2011. Då ville vi ge klubbar och avdelningar ökat inflytande. Men det blev inte så. Och jag ångrar att vi inte utvärderade detta efter ett par år.

Fick i gång lönediskussion

Industriavtalet – modellen att lönerna i industrin ska styra höjningarna i alla andra branscher finns kvar.

– Jag är ändå nöjd med att vi lyfte intresset för lönemodellen. Det blev bra och sakliga diskussioner, säger Magnus Pettersson som 2019 argumenterade mot industriavtalet i radio och tidningar.

Han ledde då facken i 6F, som utrett hur avtalsrörelsen skulle kunna fördela löneökningarna så att skillnaden mellan yrken minskade.

– Vi har visserligen haft en bra löneutveckling. Men skillnaden mellan yrkesgrupper ligger fast … och ökar med den här modellen.

Stolt – trots allt

Lagen om anställningsskydd – nya las börjar snart att gälla. Andra fack har skrivit på huvudavtalet med bättre villkor för omställning och vidareutbildning.

– Jag är stolt över att jag och förbundsstyrelsen har hållit fast vid vår linje och säger nej. Det är en politisk markering.

– Visst, omställningen är bra. Men om jag skulle säga ja till nya huvudavtalet skulle jag samtidigt säga att det är OK med försämringar i anställningstryggheten.

Kanske tar upp politiken

Magnus Pettersson får en så kallad trygghetsersättning från Fastighets under de tre åren fram till pension. Han ska vara beredd på uppdrag från förbundet och han får 78 procent av sin tidigare ersättning.

– Man vill ju göra ett bra jobb även om jag just nu har tappat sugen lite. Det kanske kan vara utredningar år Fastighets. Något åt LO?  Jag kan också tänka mig ett politiskt engagemang framöver, säger Magnus Pettersson.

Till sist, har du någon hälsning till din efterträdare?

– Lycka till! Gör alltid det du tycker är bäst för förbundet och medlemmarna.