28 procent av den vuxna befolkningen i Sverige känner sig mycket eller ganska otrygga, eller undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Det visade den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.

Otryggheten påverkar inte bara de boende i ett område, utan även alla som arbetar där.

Enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet är den viktigaste valfrågan för väljarna kriminaliteten.

Fastighetsskötare mördades på jobbet

I januari förra året mördades en fastighetsskötare på jobbet i Malmö. År 2017 sköts en vaktmästare av en 15-åring som försökte stjäla hans tjänstebil.
– Det är ju vår arbetsmiljö det handlar om. Jag vill ju komma hem efter jobbet, säger Cecilia Thornell.

Jag vill ju komma hem efter jobbet

Cecilia Thornell

Hon är fastighetsskötare på HSB i Norrköping och ordförande i Fastighets Norrköpingsavdelning. Hon arbetar inte själv i stadens utsatta område men hör hur medlemmar och boende där har det.
– De har blivit vana att det händer saker som stölder, skottlossning, drogförsäljning och annan kriminalitet. Det är hemskt när människor inte längre vågar gå ut för att de är rädda, säger hon.

På HSB finns bland annat rutiner för att ingen ska behöva gå själv till en otrygg adress. Och att ha många människor som rör sig runt i bostadsområden tror Cecilia Thornell är en viktig del i lösningen på problemet med otrygghet.

Narkotikahandel ökar otryggheten

Öppen narkotikahandel bidrar till att göra utsatta områden otrygga. Alla som rör sig i området riskerar att bli en bricka i spelet.

Cecilia Thornell hittar ofta gömmor med narkotika, flera gånger vid lekplatser. En gång bara ett stenkast från polishuset.

Jag ville bara få bort det därifrån.

Cecilia Thornell

– Man blir tyvärr lite avtrubbad. Jag såg inga i närheten så jag tog på mig handskar och lyfte upp det och gick med det till polishuset.

Att det skulle kunna leda till hot eller försätta henne i en utsatt position var inget hon tänkte på i stunden.
– Jag vet inte om det var det bästa att göra, men jag ville bara få bort det därifrån, säger hon.

Politikerna vill se fler poliser

Fastighetsfolket frågade riksdagspartierna vilken åtgärd som är viktigast för att öka tryggheten i utsatta bostadsområden. Förslagen är många men partierna är eniga om att det krävs fler poliser. De flesta nämner också långsiktigt förebyggande arbete för familjer och ungdomar för att stoppa nyrekrytering till kriminell verksamhet.

Vad tror du är viktigast att göra?

– Det finns mycket att göra, men det viktigaste är att vi inte accepterar och tystnar, utan markerar och fortsätter att lyfta problemen, säger Cecilia Thornell.