Mer än varannan fastighetsskötare uppger att de är uttröttade i kroppen efter arbetsdagens slut. Nästan exakt lika många städare svarar samma sak i en rapport från Arbetsmiljöverket. Det är inte så förvånande med tanke på att arbetet är tungt. Icke desto mindre är det ett problem, och med ett tungt jobb blir det viktigt att kunna vila och återhämta sig efter arbetsdagen.

Därför är det extra problematiskt att så många i Fastighets yrken inte kan koppla bort tankarna på jobbet efter arbetsdagens slut

Därför är det extra problematiskt att så många i Fastighets yrken inte kan koppla bort tankarna på jobbet efter arbetsdagens slut. Fastighetsfolkets egen undersökning visar att tre av tio att inte kan släppa tankarna på jobbet under fritiden.

Arbetare i Fastighets yrken har inte betalt för att tankarna på jobbet ska gnaga dygnet runt

Det är en varningssignal för branscherna att ta på allvar. Arbetare i Fastighets yrken har inte betalt för att tankarna på jobbet ska gnaga dygnet runt. De har tunga och krävande jobb, men när arbetsdagen är slut ska de få koppla av.

Pressen på jobbet tär på medlemmarna på en rad sätt, enligt vår undersökning. Fler än sex av tio medlemmar har haft ett eller flera stressrelaterade problem den senaste månaden. Det är helt oacceptabelt. Det handlar om att känna stress eller oro för att bli av med jobbet eller att skada sig, att känna olust för att gå till jobbet för risken att bli kränkt eller mobbad. Störst är den ekonomiska pressen, 33 procent känner stress eller oro för att lönen inte ska räcka till utgifterna. Nästa lika många har hoppat över rasten någon gång senaste månaden för att hinna allt.

Att våga säga ifrån när anställningen hänger löst är inte ett alternativ för många

Kraven på lönsamhet i branscherna är höga och tiden att utföra arbetet blir knapp. I ekonomiskt svåra tider blir oron att lönen inte räcker extra tung, och risken att bli av med jobbet ännu mer oroande. Att våga säga ifrån när anställningen hänger löst är inte ett alternativ för många.

Det är tuffa tider även för företagen. Många arbetsgivare pressas av ökade utgifter, men det är inte ett godtagbart alternativ att skruva upp arbetstakten för de anställda.

Risken att skada sig även fysiskt ökar när tiden är knapp och osäkra genvägar lockar

Arbetsgivarna har ett tungt ansvar för att de anställda mår bra och inte stressar ihjäl sig. Den främsta orsaken till sjukskrivning i Sverige är psykiatriska diagnoser, som exempelvis stressrelaterad psykisk ohälsa. Så stressen behöver tas på stort allvar. Risken att skada sig även fysiskt ökar när tiden är knapp och osäkra genvägar lockar. Alla tjänar på ett rimligt och sunt arbetsliv.

Nya siffror om arbetsmiljö och stress

I Arbetsmiljöverkets nya rapport från i höstas, där 7300 personer svarat på frågor om sitt arbetsliv, säger drygt 6 av 10 att de har alldeles för mycket att göra på jobbet.

Fastighetsfolket har låtit undersökningsföretaget Axand göra en läsarundersökning. Där ställde vi ett antal frågor till medlemmar om deras arbetsvardag kopplat till stress.
33 procent svarar att de har känt stress eller oro för att lönen inte ska räcka till utgifterna.
29 procent har hoppat över raster eller pauser för att hinna med jobbet.
29 procent har inte unnat släppa tankarna på jobbet på fritiden.
18 procent har känt stress eller oro för att bli av med jobbet.
12 procent har känt stress eller oro för att skada sig på jobbet
11 procent har känt olust för att gå till jobbet på grund av kollegor eller chefer som kränker/mobbar.
10 procent har jobbat över utan att få ersättning.
6 procent har känt olust för att gå till jobbet på grund av kunder som kränker/mobbar.
36 procent har inte upplevt något av detta den senaste månaden.

Resultatet har samlats in genom telefonintervjuer från ett slumpmässigt urval av medlemmar i Fastighets. Sammanlagt har 402 fullvärdiga svar samlats in.