Flera gånger i veckan får Nathalie Gustafsson höra frasen ”gör bara det innan du går”. ”Bara göra” är en ganska vanlig fras som jag får höra i mitt jobb, säger Nathalie Gustafsson. 

Hon upplever ofta att tiden hon har på sig för att städa hos varje kund inte räcker till. 

– Då står jag där och är inte ens halvägs färdig när det är dags att åka till nästa kund. Flera gånger i veckan får jag hoppa över rasten för att hinna med allt jag ska göra.   

Går med känsla av att ha jour

Lokalvårdarna på företaget har sina ”egna” kunder som de brukar åka till.  Nathalie Gustafsson har fått höra att arbetsdagen blir bättre planerad om hon själv bokar in dem, även om det också finns personal som bokar kunder åt henne på företaget. 

När jag är klar ska jag gå hem. Jag är ju också en mamma till mina barn.

Nathalie Gustafsson

Att det blir bättre planerat om hon gör det själv kan Nathalie Gustafsson hålla med om. Men priset hon betalar är att alltid gå med en känsla av att ha jour.  

– Därför kan det inte vara bästa lösningen. Det är ju arbetsgivaren som ska lägga schemat. Jag ska gå till mitt jobb och få ett schema. Sedan ska jag göra mitt jobb. När jag är klar ska jag gå hem. Jag är ju också en mamma till mina barn. Men det känns lite grann som att jag har ett eget företag.  

Kallar sig allgörare

Det är inte ovanligt att kunder smsar eller ringer långt efter att arbetsdagen är slut. 

– Det har hänt att någon ringt till och med på julafton, säger Nathalie Gustafsson, som också är arbetsplatsombud och skyddsombud på jobbet. 

Hon konstaterar att det står lokalvårdare på anställningskontraktet. 

– Men jag skulle snarare kalla mig ”allgörare”.

Blir förvånad

Fastighetsfolkets läsarundersökning där över 400 fastighetsskötare och städare medverkat visar att många också är oroliga över ekonomin. 

En av tre har känt stress över att lönen inte ska räcka. 

Torbjörn Jonsson är central ombudsman i Fastighets med ansvar för arbetsmiljöfrågor. Han blir inte förvånad över att många känt oro över att lönen inte ska räcka eller att de har hoppat över raster. Men han blir överraskad över att 29 procent  inte kan släppa tankarna på jobbet när de är lediga. Det tycker han är oroväckande. Förbundets medlemmar får inte betalt för det. 

– Vi har tidlönebegreppet. Våra medlemmar ska starta en viss tid och sluta en viss tid. Därefter är de inte skyldiga att vare sig arbeta eller fundera på jobbet. 

”Även lönen är en arbetsmiljöfråga”

Torbjörn Jonsson tycker att arbetsgivarna ska fundera på om de tar sitt ansvar i att informera de anställda om vad de ska göra på jobbet. 

– Ofta uppfattar våra medlemmar att de ska göra ett visst arbete, men kunden har köpt ett annat uppdrag. Det leder till att medlemmarna gör mer än kontraktet kräver. De kanske städar 120 kvadratmeter istället för 100. Då blir det stressigt.

Torbjörn Jonsson påpekar att även lönen kan vara en arbetsmiljöfråga. 

– Om man inte får del av löneglidningar trots att man försöker göra sitt jobb bättre eller inte får vidareutveckling kan det också påverka arbetsmiljön.

FAKTA: Läsarundersökningen

Känt stress eller oro för att lönen inte ska räcka till mina utgifter: 33 procent. 

Hoppa över rasten eller pauser för att hinna med jobbet? 29 procent

Inte kunnat släppa tankarna på jobbet under fritiden?  29 procent 

Känt stress eller oro för att bli av med jobbet? 18 procent 

Känt stress eller oro för att jag ska skada mig på jobbet? 12 procent

Känt olust inför att gå till jobbet på grund av kolleger eller chefer som kränker/mobbar: 11 procent. 

Jobba över för att hinna utan att få ersättning? 10 procent 

Känt olust inför att gå till jobbet på grund av kunder som kränker/mobbar? 6 procent 

Inget av ovanstående: 36 procent. 

Data har samlats in genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av medlemmar i Fastighets. Sammanlagt har 402 svar samlats in. 
Frågan som ställdes var ”Har du någon gång under den senaste månaden upplevt något av detta?”