Får jag skriva åsikter om mitt jobb och chefen på Facebook?

Alla anställda är bundna av lojalitetsplikten. Den innebär att man inte får skada sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten gäller både på arbetstid och på fritiden.  

Vad räknas som illojalt?

Det kan vara att prata skit om din arbetsgivare och sprida lögner. 

Är det skillnad på om jag jobbar inom stat, kommuner eller regioner, jämfört med ett privat företag?

Ja. Är du offentliganställd har du en grundlagsskyddad frihet att få uttrycka dina åsikter om hur verksamheten bedrivs. Den går före lojalitetsplikten. Den gäller så länge du inte bryter mot sekretess och tystnadsplikt. Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem det är som har uttalat sig. 

Vad gäller om jag jobbar på ett privat städbolag?

Du har inte samma yttrandefrihet som offentligt anställda i förhållande till din arbetsgivare. Du har alltid rätt att framföra kritik. Men du ska i första hand vända dig internt i företaget, till din chef eller fackklubb, och försöka lösa missförhållandena. För att direkt larma utanför företaget, utan att först har gjort det internt, krävs allvarliga missförhållanden. 

Men om jag är fastighetsskötare på ett allmännyttigt bolag då?

För att meddelarskyddet ska gälla krävs att kommunen äger majoriteten av aktierna i bolaget eller har representanter i minst halva styrelsen. 

Samhall är ju ett statligt bolag, hur starkt är mitt meddelarskydd om jag jobbar där?

Statliga bolag omfattas inte av meddelarskyddet. Samma regler gäller som om du vore anställd på ett privat företag. (Se svaret på fråga 4).  

Kan jag få sparken om jag bryter mot lojalitetsplikten?

Ja. Du riskerar att bli uppsagd eller avskedad och bli skyldig att betala skadestånd till din arbetsgivare. 

Är det skillnad på att skriva på sociala medier och att vara med i en tidning?

På en tidning finns en redaktör som granskat innehållet. Oftast är den anställde inte den enda som medverkar i artikeln. Det är inte bara lösa påståenden av en enskild anställd. Många arbetsgivare skulle ha svårt att säga upp någon för att personen medverkat i en tidningsartikel, jämfört med om hen uttalar sig på ett olämpligt sätt på sociala medier var och varannan vecka.

Gäller samma regler om jag är förtroendevald?

Som facklig får dina uttalanden en annan legitimitet. Du representerar inte bara din arbetsgivare utan också din fackförening. Förtroendeuppdraget ger dig mer frihet och skydd, men också större ansvar att inte säga något som du inte har backning för.

Källor: Steffi Siegert, lektor på institutionen för management på Linnéuniversitet, Sekos chefsjurist Carina Lindberg och tidningen Arbetet. 

LITEN ORDLISTA

Lojalitetsplikt: Betyder att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren, till exempel genom att smutskasta den eller prata skit om den i sociala medier eller på andra sätt. Även arbetsgivaren ska vara lojal mot arbetstagaren. Lojalitetsplikten gäller för alla arbetstagare och är underförstådd i anställningsavtalet. Att vara illojal kan till exempel vara att prata illa om arbetsgivaren och sprida lögner. 

Yttrandefrihet: Är en grundläggande rättighet i en demokrati. I Sverige finns yttrandefriheten i grundlagen. Yttrandefriheten ger dig rätt att säga vad du tycker, ta del av vad andra tycker och driva din mening i samhället. Men yttrandefriheten ger inte dig som anställd rätt att bryta mot lojalitetsplikten i ditt anställningsavtal. 

Meddelarfrihet: Innebär att vi alla har rätt att kontakta massmedia för att lämna uppgifter för publicering. 

Meddelarskydd: Gäller efter att du har använt din meddelarfrihet. Arbetsgivare får inte försöka ta reda på vem som har gett uppgifterna till media eller ge dig bestraffning för det.Meddelarskyddet gäller för den som jobbar i staten, kommuner, regioner och privatanställda inom vård, skola och omsorg.

Visselblåsare: Sedan 2017 gäller visselblåsarlagen. Den innebär att det är förbjudet för arbetsgivare att straffa anställda som larmat om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.Med allvarliga missförhållanden menar man brott som kan ge fängelse. Lagen gäller både inom privat och offentlig sektor. Men lagen har störst betydelse för de privatanställda eftersom lojalitetsplikten hindrar anställda att kritisera sin arbetsgivare.