Välkommen! Vad har du för bakgrund?

– Jag har jobbat som chefredaktör i många år på olika tidningar, bland annat på en energitidning, en byggtidning och nu senast en entreprenadtidning. Jag började min journalistiska bana på tidningen Byggnadsarbetaren.

Vad vet du om Fastighets yrkesområden?

– Att dessa serviceyrken är otroligt viktiga och förtjänar att lyftas fram. Jag vet också att de som arbetar inom dessa inte alltid har bra villkor och får ta del av det bästa i arbetslivet.

Vad har du för förhoppningar på Fastighetsfolket?

– Det är kul att skriva för och träffa de som gör allt arbete ute på arbetsplatserna. Jag vill även nå ut till alla yrkesområden som tidningen vänder sig till. Det är viktigt att alla känner att det är deras tidning.

Kommer det att bli någon förändring för läsarna?

– Det är svårt att säga nu på förhand, men jag vill gärna utveckla nyhetsbrevet och den digitala delen.