Flera anställda har inte kunnat vara säkra på att få värma en matlåda. De har ofta fått sitta och äta kall mat i bilen. Andra har tvingats åka flera mil för att gå på toaletten på närmsta mack, eller göra sina behov i skogen. Så har det sett ut i flera år. Men för en tid sedan tyckte saneringsteknikerna på Ocab i Falun att det fick räcka.

– Vi gör ofta jobb hos försäkringskunder. Alla accepterar inte att man använder deras toalett. Ibland går det inte att använda toaletten heller, till exempel inte om vi river badrum och det är fuktskador, förklarar Mattias Björklund. 

Varierar om man kan gå på toa

Ocabs kontor i Falun täcker hela Dalarna där de gör saneringsarbeten. Företaget gör många sorters jobb – det kan handla om allt från brand- och vattenskadade fastigheter till överbelamrade hem eller asbest. Det innebär också att det är mycket att göra och långt att åka – uppåt 50 mil kan det bli på en arbetsdag. Möjligheterna till ett varmt mål mat och toabesök varierar stort.

– Det här är en stor fråga för många som jobbar. Jag får höra av andra anställda att det har varit så här i åtminstone 25 år. Men det är först på sista tiden som vi har tagit upp det med bolaget, säger Mattias Björklund.

Ny handlingsplan löser frågan

Rasmus Back är platschef på Ocab i Falun. Han berättar att företaget har inlett ett förbättringsarbete i samarbete med facket.

Nu hoppas han att den nya handlingsplan som man har tagit fram ska hjälpa. Det handlar om att alltid försöka hitta anpassade lösningar beroende på vilket jobb de olika sanerarna ska åka ut på under en viss dag, förklarar han.

– Är det en brand kan arbetet pågå en längre tid. Då kan den bästa lösningen vara att köra ut en arbetsbod, säger Rasmus Back. 

Men merparten av uppdragen pågår bara en kort tid, och då är egen arbetsbod inte aktuellt. 

Andra företag öppnar upp

Ocab i Dalarna har däremot precis börjat göra överenskommelser med olika byggbolag och andra arbetsplatser – om saneringsteknikerna får använda andra företags lunchrum för att värma sina matlådor och gå på toa, så får deras personal i utbyte använda Ocabs faciliteter. 

– Det är en ny överenskommelse som kom nu under våren, men än så länge verkar det faktiskt fungera säger Mattias Björklund.

– Anställda har gått till en annan arbetsplats i närheten och värmt mat. De har också kunnat använda sin lunchrast på ett bättre sätt. Det är en klar förbättring.