Just nu pågår förhandlingar om städarnas löner mellan Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega. Fastighets största städavtal, serviceentreprenadavtalet, löper ut på onsdag den 31 maj. 

Den stora knäckfrågan handlar om höjda lägstalöner. De flesta städare på kollektivavtalet har idag lägstalönen, som är 24 699 kronor.

Enligt industriavtalet som sätter märket för alla andra löneökningar ska avtalens lägsta löner höjas med 1350 kronor.

Vad är märket?

Märket är löneökningarna som parterna i industrin kommer överens om, som resten av arbetsmarknaden sedan förväntas följa. Anledningen till det är att industrin är mest konkurrensutsatt internationellt sett. Här kan du läsa mer om vad orden i avtalsrörelsen betyder.

Lägstalönerna är en stridsfråga

Kostnaden för höjningen av lägstalönen ska rymmas inom den totala löneökningen som är 7,4 procent under två år enligt industrimärket.

Höjningen av lägstalönen är något som kan bli en stridsfråga, menar Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets.

– Det är vår viktigaste fråga och vi kommer att strida hårt för den. Den stora majoriteten städare går på lägstalönen och löneutvecklingen är väldigt begränsad. Därför måste vi få upp lägstalönerna, säger Ewa Edström. 

Måste kunna leva på lönen

Joakim Oscarsson är Fastighets avtalschef. Också han lyfter frågan om höjda lägstalöner som den viktigaste frågan att vinna.

– Det är lönen som du handlar mat för och som ska räcka till hyran. I de här tuffa ekonomiska tiderna behöver vi få till en lön som går att leva på. För att göra städbranschen mer attraktiv är lönefrågan också central. 

Joakim Oskarsson, Fastighets avtalssekreterare.
Joakim Oscarsson.

Kräver arbetstelefon och bil i tjänsten

När det gäller villkorsförändringar kräver Fastighets bland annat att arbetsgivarna ska stå för teknisk utrustning som används i tjänsten, som mobiltelefon.

Facket kräver också att i de fall som det krävs att städaren använder bil i tjänsten, ska arbetsgivaren tillhandahålla en tjänstebil. I dag är det många städare som använder sin egen bil i tjänsten. 

Vad skulle få er att varsla om strejk för städare?

– Det är för tidigt att säga just nu. Båda parter har ansvar för att se till att vi når ett nytt avtal. Vi ska få ut så mycket som vi har rätt till i det nya kollektivavtalet. Och vi kommer inte att acceptera sämre villkor än industrins, säger Joakim Oscarsson.

Fastighetsfolket har sökt Almega, som avböjer att kommentera de pågående förhandlingarna.

Kollektivavtalet för serviceentreprenad

Kollektivavtalet för servicentreprenad gäller för städare på entreprenadföretag anslutna till Almega. Kollektivavtalet är Fastighets största. Avtalet är gemensamt med Seko. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 31 maj 2023.