Byggnads regionala skyddsombud hade vid flera tillfällen begärt att få ut en lista med adresser till städföretaget Kosmo Miljötjänsts alla arbetsplatser. Detta för att kunna besöka medlemmar på dem. Trots det fick han vänta i sex veckor innan städföretaget gav honom en sådan lista.

Då stämde Byggnads städföretaget i Arbetsdomstolen. Detta eftersom det är ett brott mot Arbetsmiljölagen att hindra ett skyddsombud från att utföra sitt uppdrag.

Arbetsdomstolen gav skyddsombudet och Byggnads stöd i domen som kom i somras.

”Uppgifter om en arbetsgivares arbetsplatser måste uppfattas som en nödvändig förutsättning för att ett skyddsombud överhuvudtaget ska kunna utföra sitt uppdrag” skriver AD.

Fick 25 000 var i skadestånd

Byggnads och det regionala skyddsombudet fick 25 000 kronor vardera i allmänt skadestånd.

Fastighets arbetsmiljöansvarige ombudsman Torbjörn Jonsson gläds över domen. Han hoppas att den kan inspirera skyddsombud även inom Fastighets att våga larma när arbetsgivare hindrar dem att utföra sina uppdrag. I dag får Fastighets in oerhört få ärenden.

 – Men det finns nog ett jättestort mörkertal i våra branscher. Jag tror att Byggnads skyddsombud generellt sett är mycket starkare än våra ute på de lokala arbetsplatserna. Det gör att de också slår larm oftare.

”Domen kom lägligt”

Torbjörn Jonsson menar att Fastighets lokala skyddsombud är svagare både i sin anställning och vad gäller utbildning om vilka rättigheter de har enligt Arbetsmiljölagen.

– Utbildningen av skyddsombud har minskat dramatiskt de senaste 15 åren sedan full subvention av kursavgifter togs bort av den dåvarande borgerliga regeringen, säger han.

Torbjörn Jonsson tycker att domen kom lägligt av flera skäl. Han tänker på att LO just nu håller på att djupintervjua arbetsgivare om hur de ser på samverkan med skyddsombud.

– Förhoppningen är att vi kan påbörja förhandlingar om ett  ramavtal för arbetsmiljö med Svenskt Näringsliv under 2024, säger han.  

Utbildningar planeras

Dessutom har Fastighets anlitat LO-TCO Rättsskydd som under hösten ska genomföra utbildningar för förbundets lokalombudsmän i Stockholm, Göteborg, Arlanda, Alvesta och Malmö.

De handlar just om hindrande av skyddsombud.

– Tio av våra lokalombudmän kommer att få en heldagsutbildning. Där kommer flera fall från verkligen tas upp till diskussion. Därför var det väldigt lämpligt att den här domen kom av den anledningen också, tycker Torbjörn Jonsson.

Mer om skyddsombudets skydd

När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler är det en kränkning.

Det gäller även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden.

Ett hinder kan vara när skyddsombudet: 

Vägras tillträde till lokal, avdelning eller område som ingår i skyddsområdet.

Inte får medinflytande i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Inte får medinflytande när handlingsplaner ska upprättas för det systematiska arbetsmiljöarbetet, abetsanpassning och rehabilitering.

Inte får ledighet för uppdraget.
Inte får handlingar, upplysningar och nödvändig information. Inte får adekvat utbildning.

Ett hinder är också när:
– Arbetsgivaren ignorerar skyddsombudsstopp.
– Arbetsgivaren inte aktivt underlättar ombudets uppdrag.

Källa: Arbetsmiljölagen, kapitel 6, paragraf tio