Hur hög är ingångslönen i Folkets Hus och Parker?

De flesta som omfattas av kollektivavtalet Folkets Hus och Parker mellan Fremia och Fastighets räknas som kvalificerade yrkesarbetare, vilket betyder att de jobbar med kvalificerade städ- reparations- och underhållsarbeten, eller tar hand om avancerad teknik. Då ska man tjäna som lägst 26 437 kronor i månaden om man har fyllt 20 år. Från den 1 april 2024 blir lägstalönen 27 309 kronor.

Personer med sex års yrkesvana ska som minst tjäna 27 821 kronor i månaden. Från den 1 april 2024 blir lägstalönen istället 28 739 kronor.

Vad tjänar den som är under 20?

Då gäller ungdomslöner. Från 18 års ålder ska månadslönen som lägst vara 19 357 kronor och från 19 års ålder 20 776 kronor. Från den 1 april 2024 räknas de lönerna upp till 19 996 respektive 21 462 kronor i månaden.

Vad ligger snittlönen på?

2022 var den genomsnittliga månadslönen ungefär 26 800 kronor.

Ger det extra betalt att vara handledare?

Ja. Den som handleder elever från gymnasium eller yrkeshögskola får 53 kronor extra per dag.

Hur ser semestertillägget ut?

För varje betald semesterdag ges ett semestertillägg på 1 539 kronor för den som fyllt 20 och 1 249 kronor för den som är yngre än 20. Från den 1 april 2024 är tillägget istället 1 589 respektive 1 290 kronor.

OB och beredskap – vad gäller?

Ordinarie OB-ersättning är 25,14 kronor i timmen. Vid nattarbete är OB-ersättningen 22,14 kronor i timmen.

Beredskap på vardagar ger 14,18 kronor extra i timmen. Kväll och natt före lördag, helgdagsafton eller helgdag är tillägget 28,34 kronor i timmen och vid storhelger 42,56. 

Båda tilläggen räknas upp 1 april 2024.

NYTT KOLLEKTIVAVTAL FÖR FOLKETS HUS

Fastighets har cirka 250 medlemmar i Folkets hus och parker. De jobbar med bland annat vaktmästeri och lättare fastighetsskötsel.

Före sommaren blev ett nytt kollektivavtal klart. Lönerna räknas från och med 1 april 2023 upp med totalt 2 178 kronor på två år. Lägstalönerna höjs med 1 200 kronor i år och 978 kronor från den 1 april 2024.