Statistiska centralbyrån, SCB, har gjort en rapport där man tittar på dödligheten i Sveriges befolkning utifrån vilket yrke man har. Det rapporterar tidningen Arbetet.

Rapporten säger inte vilket yrke som är farligast. Utan vilka yrken där man löper störst risk att dö i förtid, före 65 års ålder.

Vaktmästare dör i förtid

SCB har delat upp befolkningen i olika yrkesgrupper. En heter tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare. Den gruppen har högst dödlighet, de löper störst risk att dö i förtid.

Fönsterputsare, en annan av Fastighets yrkesgrupper, ligger också högt. Trea på listan.

Fastighetsskötare över snittet

Även städledare och fastighetsskötare ligger över snittet. De tillhör de tio yrken där det är störst risk att dö före 65 års ålder.

Städare ligger något över snittet, alltså att man löper något högre risk än genomsnittet att dö i förtid.