Fastighets ordförande Lennart Mauritzon inledde årets förbundsmöte på Fastighets förbundskontor i Stockholm med att beklaga omvärldens alltmer dystra verklighet.

– I en värld som blivit allt kallare och hårdare, där marknadsliberala krafter och högerextrema nationalister får allt större inflytande i vardagen, här och nu likväl som förr, är det fackföreningen som gör skillnad.

Det var ett förbundsmöte som till största delen skedde digitalt, med endast förbundsstyrelsen på plats i Stockholm.

Inte enkelt med ny organisation

Lennart Mauritzon fortsatte med en återblick på det ett och ett halvt år som gått sedan kongressen fattade beslut om en ny organisation för Fastighets.

– Det har inte varit helt enkelt att få en ny organisation på plats, det är alltid lätt att fatta beslut om förändringar men ibland så sätter sig verkligheten på tvärs. Men vi har gemensamt lyckats nå en bra bit på vägen, de problem som vi mött har vi gemensamt löst och nu är vi här.

Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon.
Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon.

Under året har förbundet, vid sidan av att få organisationen på plats, gått igenom en avtalsrörelse.

– Vi har lyckats riktigt bra, både vad gäller nivåer men även övriga villkor, som delpension och andra skrivningar, hitintills har vi klarat oss utan att varsla vilket är smått unikt, sa Lennart Mauritzon.

Tid för arbetsmiljövecka

Framåt ska förbundet satsa en hel del resurser på medlemsvärvning och på att utbilda skyddsombud. Man kommer bland annat under hösten att ha temadagar där fokus ligger på företagshälsovård.

– Den Europeiska arbetsmiljöbyrån har utsett vecka 43 som den internationella arbetsmiljöveckan. Temat i år är kemiska hälsorisker. Arbetsmiljöverket gör riktade insatser under veckan och i Fastighets hakar vi på. Vi presenterar till exempel en ny och förbättrad checklista för städbranschen, sa Torbjörn Jonsson, förbundets arbetsmiljöansvarige ombudsman.

Martin Fröjd, som är verksamhetsansvarig för organiseringen, kunde avslutningsvis konstatera att det har varit mycket jobb under året, men att det har fungerat mycket bra.

– Alla har gjort ett fantastiskt jobb ute i landet med att starta upp branschavdelningarna.