I dag kom domen i härvan kring Göteborgsföretagen Alberts städ och deras underleverantör Björks städ.

Vd:n för Björks städ frias från åtalet om människoexploatering, men fälls för 23 fall av brott mot utlänningslagen, med påföljden 25 200 kronor i böter. Skadeståndsanspråket för de åtta städarna, på 524 000 kronor, avslås.

Advokat Richard Backenroth som är målsägandebiträde för städarna menar att domen är en besvikelse. 

– De har utnyttjats med villkor som ingen annan i det här landet skulle ha accepterat. De har haft oskäliga arbetsvillkor och oskälig lön, ändå räcker det inte för tingsrätten. Allt som hänt är väldigt jobbigt, de kunde jag se på städarna i rätten, säger han. 

Richard Backenroth, målsägarbiträde.
Richard Backenroth, målsägarbiträde.

Arbetade över 12 timmar om dagen

Det var i maj förra året som Göteborgs Posten avslöjade att Alberts städ, då ett av de största städföretagen i Västsverige, hade byggt upp en verksamhet som byggde på att städare från framför allt Ukraina och andra östeuropeiska länder städat för mycket låga löner.

Lönerna låg på sju euro, ungefär 80 kronor i timmen. De städade bland annat på gym, kontor och i bostäder under arbetsdagar som kunde vara uppemot 12-15 timmar långa, ibland sex dagar i veckan.

Upplägget byggde på att Alberts städ tog in underleverantörer som skötte arbetet med de utländska städarna. Den största underleverantören var Björks städ.

Kameraövervakades i bostaden

Det framkom senare att städarna bott i bostäder som tillhörde Björks städ. I lägenheterna fanns kameror där cheferna kunder övervaka städarna. Flera av städarna var också ovetande om att de egentligen inte hade tillstånd att arbeta i Sverige.

Björks städ hävdade att städarna egentligen var anställda av en underleverantör i Polen, men tingsrätten slår fast att Björks städ var den ansvariga arbetsgivaren.

I förhör berättar en städare om kamerorna i bostäderna. De boende blev tillsagda att det var förbjudet att stänga av kamerorna.

”Det finns kvinnor och tjejer, de tyckte att det var obehagligt att de filmade hela tiden. I Frölunda var det en kamera i vardagsrummet och om man skulle gå från badrummet var man tvungen att täcka sig.”

Orimliga arbetsvillkor

Avslöjandet har lett till rättstvister, mångmiljonskulder och fått följden att både Björks städ och Alberts städ gått i konkurs. Men som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om har vd:n för Alberts städ köpt upp konkursboet och startat ny städverksamhet under namnet Bettys städ.

Båda vd:arna för Alberts städ och Björks städ har åtalats för människoexploatering. Misstankarna mot Alberts städ avskrevs då åklagaren inte kunde styrka uppsåt.

Nu frias alltså också Björks städs ägare från brottet människoexploatering. Tingsrätten anser att arbetsvillkoren på Björks städ anses som uppenbart orimliga.

Inte utnyttjat beroendeställning

Men enligt tingsrättens bedömning har Björks städ inte gjort sig skyldig till att utnyttja städarnas beroendeställning, skyddslöshet och svåra situation. Tingsrätten bedömer också att det enda inslaget av integritetskränkning i det här fallet är den kameraövervakning som har funnits på boendena.

Sammantaget anser inte tingsrätten att Björks städs vd gjort sig skyldig till människoexploatering.

Nu kommer Richard Backenroth att delge städarna domen. 

– Jag kan inte säga idag om vi ska överklaga, det är helt städarna som styr det. De måste själva först få tillfälle att ta del av domen, säger han.  

Brottet människoexploatering

Den som genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år.