Den svenska partsmodellen går ut på att arbetsgivare som vill bedriva verksamhet här tecknar kollektivavtal. Så enkelt är det. Därför har vi på Fastighets lagt sympativarsel mot Tesla, som konsekvent vägrar teckna kollektivavtal med IF Metall.

Vi gör det för att partsmodellen är bra för våra medlemmar, för att stabiliteten är bra för svensk ekonomi, och för att vi tycker det är rätt att alla som går till jobbet har ett kollektivavtal. 

Tesla har själva valt att ta konflikten hit

Tesla har haft många år på sig att teckna avtal. IF Metall har försökt. Cheferna vill inte. Det har inte handlat om svårigheter att mötas. De vill bara inte, och då hjälper det inte att fortsätta tjata.

Att LO-förbunden nu börjat varsla om arbetsnedläggelse beror alltså helt på Tesla, som själva valt att ta det hit. Vi som fack har ingen annan möjlighet än att agera, det inser nog alla.

Almega borde hjälpa till i stället, så går det snabbare för Tesla att fatta pennan, eller packa väskan.

Vi är därför lite förvånade över att vår motpart Almega tjänsteföretagen, den ena av de två parter som utgör den svenska modellen, reagerar så negativt. Dess förbundsdirektör Stefan Koskinen tycker det är ”jäkligt upprörande”. Han anklagar oss för att skadeskjuta den svenska modellen.

Men vad menar han borde inträffa? Ingenting? Hur blir Tesla pressade av att vi gör ingenting? Almega borde hjälpa till i stället, så går det snabbare för Tesla att fatta pennan, eller packa väskan.

Seriösa företag står upp för kollektivavtal

Vi undrar lite vem han talar för när han säger så. De företag vi pratar med uttrycker alla förståelse för det vi gör, de håller med om att även Tesla måste följa reglerna.

Kanske borde Koskinen fråga vad resten av företagarsverige tycker om tanken att bara vissa arbetsgivare behöver teckna avtal, innan han opponerar sig mot att vi på facket agerar.

Och om han föredrar att partsmodellen avvecklas får han säga det. Men då behöver vi diskutera vilka för- och nackdelar det kommer med.

Arbetsgivare brukar tycka om fredsplikten. Den är det första som försvinner om vi ska sluta med kollektivavtal.

Arbetsgivare brukar tycka om fredsplikten. Den är det första som försvinner om vi ska sluta med kollektivavtal.

Det skulle innebära ett permanent konflikttillstånd, med ständigt nära förestående strejker, blockader, konflikter och oöverskådlig instabilitet inom många sektorer i ekonomin.

Almega – försvara den svenska modellen

Vi skulle antagligen se en politisering av strejkverktyget, där man mobiliserar arbetsnedläggelse av fler skäl än arbetsrelaterade.

Fackförbunden skulle få en annan roll, kanske att agitera för allmänt brett motstånd, snarare än strukturerade förhandlingar över tid.

Svenskt Näringsliv säger att de värnar den svenska kollektivavtalsmodellen. Vi hade uppskattat om de också gjorde sin del i att försvara den i praktiken.