Lemmy Mauritzon och Joakim Oscarsson, ordförande respektive avtalssekreterare i Fastighets, skriver att de är lite förvånade.

Anledningen är Almegas reaktion på den senaste tidens sympativarsel i anslutning till IF Metalls konflikt med Tesla. Vår reaktion är egentligen ytterst rimlig, låt mig förklara.

Förkastligt med sympativarsel

Precis som de två noterar är vi mycket riktigt upprörda. Främst å våra medlemsföretags vägnar – företag som värnar partsmodellen, tecknar kollektivavtal och därmed erbjuder avtalsmässiga löner och schyssta villkor.

När ett kollektivavtal ingåtts råder nämligen också fredsplikt. Den är en bärande del i den svenska modellen.

Att då drabbas av konfliktvarsel och straffas på grund av en konflikt som man överhuvudtaget inte har del i är inget annat än förkastligt.

Fel att oskyldiga företag drabbas

Men vi är också upprörda av omsorg för den svenska partsmodellen.

Att stridsåtgärderna riktas mot företag som har valt att ha kollektivavtal, och som även ur facklig synvinkel är helt oskyldiga, lockar knappast fler företag att ansluta till den svenska modellen.

Som avslutning skickar vi en tillbakakaka till Fastighets ledning. Ni säger att ni värnar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Vi hade uppskattat om ni slutar skadeskjuta den i praktiken.