I somras fick ambulans rycka ut efter att en medarbetare på Eriks fönsterputs hade fallit från cirka tre meters höjd. Det är ”troligtvis på grund av vindar och blöt trall” som fallet har skett, uppger arbetsgivaren i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det är den enda anmälan av en olycka som Eriks fönsterputs har lämnat in 2023, och den har man klassat som allvarlig.

Faller ofta

Men enligt skyddsombudet Emil Karlsson är det bara toppen av ett isberg. Medarbetarna faller relativt ofta, och brukar inte själva anmäla incidenterna till något skyddsombud eller till arbetsgivaren. Hur allvarliga situationerna är varierar.

– Det är något man berättar vid fikabordet på depån, men man anmäler inte detta skriftligt eller muntligt, så precis hur många incidenter det sker vet jag inte.

Du menar att det sker många fler incidenter än de som rapporteras?

– Ja, absolut, säger Emil Karlsson, som inte vågar gissa på hur stort mörkertalet är.

För att minska riskerna ville Emil Karlsson lägga skyddsombudsstopp för arbete på stegar som är över fem meter höga och det underlag som används, eftersom han menar att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att arbetet med detta ska vara säkert.

– Fram tills bättre rutiner är på plats tycker jag inte att man ska kunna ta med sig stegar över fem meter över huvud taget.

Halt underlag riskabelt

Men arbetsmiljöverket godtog inte ett stopp. Däremot ligger det nu en så kallad 6:6a-anmälan hos myndigheten, för att de ska utreda om arbetsgivaren gör tillräckligt i dag.

– Jag vill att arbetsgivaren går igenom reglerna och kräver av de anställda att de alltid använder utrustningen rätt. Med stegar på fem meter finns det väldigt tydliga instruktioner, och ofta följs de inte. Som nu när det är snö och is ute kan folk ställa stegen där och så kan den glida.

– Jag ser helst att man helt och hållet tar bort stegar på fem meter och arbetar med rentvattenmetoden från ett förlängningsskaft, säger Emil Karlsson.

Önskas: Tydligare arbetsgivare

Men det stora problemet, menar han, är att företaget bara hänvisar till de skriftliga policys man har tagit fram, och inte kontrollerar om de följs på plats. Det kan få stora konsekvenser efter att en olycka har inträffat. En utredning kan då komma fram till att det är arbetstagaren som inte har tagit ansvar för säkerheten i arbetet. Det i sin tur kan få betydelse för försäkringar och annan ekonomisk kompensation.

Samtidigt menar Emil Karlsson att personalen inte är tillräckligt väl utbildad om vad som gäller. De kan också pressas till att frångå reglerna av sina kollegor.

– Sedan finns det de som inte vill ändra arbetssätt, utan fortsätter som de har gjort i många år. De tänker att om inget har hunnit hända än så kommer de att klara sig. Men där måste arbetsgivaren vara tydligare.

Oeniga om säkerhet

Den HR-ansvariga på Eriks Fönsterputs, Marie-Louise Kvalevaag, svarar i anmälan Arbetsmiljöverket att företaget och skyddsombuden gemensamt just nu arbetar för att förbättra säkerheten. Man har bland annat införskaffat särskilda mattor att ha under stegarna och hållit utbildningar.

– Men det stämmer inte riktigt, säger Emil Karlsson.

– De har visat upp prover på mattor som de har beställt, men inte utbildat personalen. Det ser bra ut på pappret, men inte i verkligheten.

Fastighetsfolket har sökt HR-ansvarig på Eriks Fönsterputs utan resultat.

Arbete på stege – det här gäller

Arbetsmiljöverket skriver i sina föreskrifter om stegar och bockar att den vanligaste orsaken till olyckor är att stegen glider. Oftast glider stegen rakt ut, men ibland också i sidled.

  • Ha 75 graders lutning på anliggande stege när du säkrar den. Stegens längd ska vara anpassad till det du arbetar med.
  • Se till att glidskydden på stegens nedsida är i gott skick.
  • Ojämna och hala underlag kräver extra utrustning för att stegen ska stå säkert. Det finns underlag som över huvud taget är olämpliga för en stege.
  • Om det går bör stegen förankras med ett spännband i dess övre ände och / eller fastanordning vid takfoten, som Boverket har särskilda byggregler kring.
  • Om stegen inte går att ställa upp säkert ska du inte använda den.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets råd här och här.