Kim Nilsson gestikulerar med händerna och pratar med en annan man som syns snett bakifrån.

Som regionalt skyddsombud har Kim Nilsson ansvar för närmare 300 arbetsplatser i Uppsala och Stockholm.

Kim Nilsson började som fastighetsskötare på Uppsalahem, det allmännyttiga bostadsbolaget i Uppsala, där han fortfarande är huvudskyddsombud. Han är hemma i trappuppgångar och källare. Och han känner att miljön har hårdnat.

– Droghanteringen har ökat kraftigt sedan pandemin. Den syns mer på gårdar och i parkeringsgarage.

Drogerna skapar risker för de fastighetsskötare och lokalvårdare som rör sig i källargångar och garage.

– Folk har blivit hotade till livet när de jobbar. Det kan handla om att polisen har gjort tillslag och hittat knark i en källare. Sedan misstänker de kriminella att fastighetsbolagets personal har tagit det, säger Kim Nilsson till tidningen Arbetet.

Tydliga rutiner förebygger hot

De hotfulla situationerna uppstår ”till och från, kanske ett par gånger om året”. För att förebygga dem vill det regionala skyddsombudet se tydliga rutiner.

– Hittar du droger, ska du då ta hand om dem? Nej, självklart inte. Stöter du på personer som uppträder hotfullt – konfrontera dem inte. Känner du dig osäker när du ska göra en rondering – gå inte ensam.

Kim Nilsson har glasögon och skägg och står framför en mörk byggnad.

Tyvärr finns arbetsplatser där människor utnyttjas. Där vill ingen prata med mig.

Kim Nilsson

Som regionalt skyddsombud har Kim Nilsson ansvar för närmare 300 arbetsplatser i Uppsala och Stockholm. Han rycker ut i två situationer.

Antingen tar han själv kontakt med arbetsgivaren och bokar in en skyddsrond. Eller också ringer anställda ringer och berättar om problem, som att de tvingas jobba alldeles för mycket eller har tappat kontrollen över sitt arbete.

– Många har sökt sig till våra branscher för att de vill jobba med händerna. Då kan det bli stressande när digital teknik tränger in. Plötsligt ska man rapportera avslutade städjobb, arbetstid och annat i olika appar.

Språkförbistring skapar problem

Hur Kim Nilsson blir bemött på arbetsplatserna varierar.

– Tyvärr finns arbetsplatser där människor utnyttjas. Där vill ingen prata med mig, säger Kim Nilsson.

– Språksvårigheter och att de anställda inte vet vem som är chef är tydliga varningssignaler. Då tipsar jag Arbetsmiljöverket och de andra LO-förbunden.

Kanske gladast blir Kim Nilsson när en arbetsgivare som först varit skeptisk och inställd på konflikt förstår vad arbetsmiljöarbetet är till för.

– Friska arbetsplatser där människor håller livet ut… det är det värdefullaste som finns.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Fastighetsfolket och flera andra titlar ingår i LO Mediehus.

Det här gör ett regionalt skyddsombud

Regionala skyddsombud inom Fastighets håller igång arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där skyddsombud och skyddskommitté saknas. Men de rycker också in när ”vanliga” skyddsombud behöver stöd.

Regionalt skyddsombud är ett förtroendeuppdrag. Medlemmarna nominerar personer till uppdraget, förbundsstyrelsen fastställer valet.

Kim Nilsson är ett av Fastighets fyra regionala skyddsombud i Uppsala- och Stockholmsområdet. Tillsammans ansvarar de för knappt ett tusen företag.