Riksrevisionens granskning av Samhalls samhällsuppdrag kom i juni i fjol. Där riktas kritik mot att de ekonomiska vinstkraven har gått före de anställdas behov av meningsfulla jobb, vilket Fastighetsfolket tidigare har rapporterat om.

I januari rapporterade Fastighetsfolket om regeringens svar på detta: man tillsätter en statlig utredning om Samhall.

Följer inte rekommendation

Men trots att Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över organisationsformen, alltså om Samhall fortsatt ska vara ett vinstdrivande aktiebolag, så fanns detta inte med i regeringens uppdrag till utredaren.

Vi menar att grundproblemet är kravet på affärsmässighet

Ciczie Weidby (V)

Flera riksdagspolitiker, från såväl Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centern, har lämnat motioner där de reserverat sig mot detta och uppmanat regeringen att se över organisationsformen.

Debatt i riksdagen

I torsdags förra veckan debatterades frågan i riksdagen. I den sades bland annat:

– Vi menar att grundproblemet är kravet på affärsmässighet. Det måste bort, för det går inte att kombinera med samhällsuppdraget, sa Ciczie Weidby (V).

– Organisationsformen, ett aktiebolag med avkastningskrav, är ett grundproblem. Vi tycker därför att den nyligen tillsatta utredningen i enlighet med Riksrevisionens rekommendation även bör titta på vilket organisationsform som bäst uppfyller målet för Samhall, sa Anders Ådahl (C).

Fortsatt aktiebolag

Men när riksdagen i går onsdag röstade om frågan valde majoriteten att rösta på Arbetsmarknadsutskottets förslag.

Det innebär att Riksrevisionens granskning av Samhall läggs till handlingarna och att riksdagen välkomnar regeringens utredningsuppdrag i sin nuvarande form. 

I det utgår regeringen från att Samhall även i fortsättningen ska vara ett statligt aktiebolag – med krav på att vara vinstdrivande.