Städbranschen Sverige ser nu att allt fler städföretag väljer att använda sig av underentreprenörer. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppger organisationen att det gäller ungefär tio procent av städföretagen som vinner offentliga upphandlingar i Sverige.  

Städare drabbas av oseriösa företag

Det är en varningsklocka, enligt Gesa Markusson från Städbranschen Sverige. Hon menar att det inte finns någon anledning för städföretag att ta in underentreprenörer – om det inte är för att tjäna pengar på dåliga arbetsvillkor.  

– Det finns inga pengar att vinna om ett seriöst städföretag tar in ett annat seriöst städföretag som underentreprenör. Den kollektivavtalade lönen är ju densamma.

– Vinsten sker när ett på pappret vitt företag tar in en oseriös underentreprenör som låter personalen städa för ett lägre timpris, säger Gesa Markusson.   

Ingen kontroll av underleverantörer

I Sverige kan kommunerna kräva att få veta om städföretagen de anlitar använder en eller flera underleverantörer, men det är inget tvång. 

Jag hoppas att politikerna agerar för att skydda städarna. Systemet som det ser ut idag möjliggör kriminalitet och skapar mycket lidande för de städare som drabbas.

Gesa Markusson, Städbranschen Sverige

Att runt tio procent av de städföretag som vinner offentliga upphandlingar tar in underentreprenörer är en uppskattning.

Den har gjorts bland annat genom att branschorganisationen granskat årsredovisningar hos städföretag som vunnit offentliga upphandlingar. Då är det möjligt att se om de lagt ut städjobben på andra företag.  

Städbranschen drabbad av kriminalitet

Städbranschen har länge varit hårt utsatt för kriminalitet. Myndigheter har bland annat konstaterat att det för städare finns en ökad risk för arbetskraftsexploatering och oskäliga löner. 

Fastighetsfolket har exempelvis tidigare avslöjat hur en städfirma som dömts för bluffakturor och betalat svarta löner, har varit underleverantör åt städföretaget Miab på Karolinska och Stockholms universitet.

En vanlig strategi för företag som vill fuska är att ta in underentreprenörer i flera led när de vunnit en offentlig upphandling. Med flera underentreprenörer blir det svårt för kommunerna och myndigheterna att kontrollera  om de följer reglerna.  

– Det bolaget som kommunen köper tjänsten av ser fint ut på pappret. Men i slutet av kedjan av underentreprenörer kan det finnas ett kriminellt företag som betalar svarta löner, säger Gesa Markusson.  

Vill att politikerna inför nya lagar

Nu vill Städbranschen Sverige att politikerna lagstiftar för att skydda städare och andra arbetare från att bli utnyttjade.

I Finland är det bara tillåtet med en nivå av underentreprenörer inom offentliga upphandlingar. Samma regelverk borde införas i Sverige, menar branschorganisationen.  

Organisationen vill även att kommunerna ska kräva att företag kan legitimera de städare som jobbar för dem, och att de löpande måste kontrollera städföretagen som de anlitar. 

– Jag hoppas att politikerna agerar för att skydda städarna. Systemet som det ser ut idag möjliggör kriminalitet och skapar mycket lidande för de städare som drabbas, säger Gesa Markusson.  

Städbranschen Sverige

Städbranschen Sverige är en rikstäckande städbranschorganisation. Organisationen består av bland annat städföretag, fastighetsbolag och kommuner.

Städbranschen Sverige har startat Fairplay Städ, som ska fungera som en visselblåsarenhet för att få bort fusk i städbranschen.

Tanken med Fairplay Städ är att samla tips från alla som är intresserade av att få en vit bransch. När det är tips som kan leda till en åtgärd från myndigheterna, lämnas tipsen vidare till rätt myndighet.