Jag jobbar idag halvtid på Samhall och har sjukersättning på halvtid. Det betyder mycket för mig att jag trots svår värk, förslitningsskador och autism kan vara en del av arbetslivet och bidra efter mina egna förutsättningar. 

Och jag vet att många av mina kollegor som är i samma situation känner likadant. 

Det betyder mycket för mig att jag trots mina svårigheter kan vara en del i arbetslivet.

Utredare vill ha hårdare regler

Men regeringens utredare anser att regeringen bör gå tillbaka till de hårdare reglerna i sjukförsäkringen.

Det innebär att när du varit sjukskriven en viss tid räcker det inte att du är för sjuk för att klara ditt gamla arbete. För att få sjukpenning krävs att du inte klarar något jobb på arbetsmarknaden över huvud taget.

Förslaget måste skrotas!

Det här gör mig både upprörd och ledsen.

Att göra livet svårare för de människor som redan har det som svårast kommer inte leda till något gott. Det kommer bara att skapa lidande och en ökad psykisk ohälsa för oss som är sjuka. 

Att göra livet svårare för de människor som redan har det som svårast kommer inte leda till något gott.

Regeringen måste skrota förslaget om hårdare regler i sjukförsäkringen!