Att det inom städbranschen finns stora problem med kriminalitet är ingen nyhet.

Det säger sig självt, i en bransch där prislappen till stor del avgör vem som vinner en offentlig upphandling kommer det alltid finnas företag som erbjuder ett orimligt lågt pris med hjälp av kryphål.

Då krävs det regler för att hålla borta skitföretagen från marknaden. 

Kriminella företag dumpar städpriserna

Exempel från Göteborg stad visar att städtjänster på 260 kronor i timmen har vunnit upphandlingar.

Detta trots att Fastighets meddelat att även om man skulle räkna bort kostnader för ledning och städprodukter skulle det kosta minst 330 kronor i timmen, och självklart behöver ett städföretag också något att städa med.

Det är uppenbart, låter man en upphandling på 260 kronor vinna betalar man för kriminalitet. 

Inkomstkälla för organiserad brottslighet

Alla vet om det. Polisen, fackförbund och arbetsgivare varnar alla för att den växande kriminaliteten och utnyttjandet i arbetslivet är en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet. 

Det bidrar till dumpade löner, sämre villkor, utnyttjande av människor och riskerar att utsätta anställda för fara. 

Det behövs omfattande, långsiktiga och kraftfulla insatser om vi ska rensa upp i den röta som spridit sig långt in på svensk arbetsmarknad.

Därför presenterar vi tio konkreta EU-förslag för att städa upp på arbetsmarknaden. 

Vi vill göra det svårare att fuska

Vi vill sätta stopp för de långa kedjorna av underentreprenörer som vi vet ökar risken för kriminalitet och utnyttjande.

Vi vill också stärka entreprenörsansvaret över gränser och stoppa missbruket av utstationeringsregler för arbetskraftsinvandring.

Vi vill göra det lättare för kriminella att åka fast

Ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet som stärker kontakten mellan länder är en viktig del av lösningen.

Vi vill också se en gemensam europeisk lägstanivå på antalet arbetsmiljöinspektörer, röja upp bland “osynliga” utländska företag och sätta stopp för fusket med A1-intyg.

Digitala realtidskontroller skulle göra det enklare att upptäcka de som bryter mot reglerna.

Vi vill göra straffen mer kännbara för de som åker fast

Sanktioner mot arbetslivskriminalitet behöver kopplas till företagens omsättning för att verkligen kännas.

Kriminella företag som mottagit EU-bidrag ska tvingas betala tillbaka och vi vill se ett europeiskt näringsförbud.

Inget land inom EU kan bli en fristad för kriminella företagare.

Ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad

De som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott på nätterna i vårt Europa.

Våra förslag visar hur man kan använda EU för att ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad från kriminella företag och därigenom strypa gängens finansiering. 

I EU-valet 9 juni har du möjlighet att hjälpa oss se till att dessa förslag också blir verklighet. Gå och rösta.