De går ut och in ur människors hem hela tiden, fastighetsskötare. 

– Mitt jobb är inte bara att reparera och fixa saker och sedan gå ifrån lägenheten. Vi fastighetsskötare har en jätteviktig roll när det kommer till att upptäcka om hyresgäster far illa. Man får aldrig blunda, säger fastighetsskötare Alper Etirli.

Kurs om våld mot kvinnor

Han jobbar på Järfällahus, som har fastigheter i bland annat Jakobsberg och Barkarby norr om Stockholm. Det kommunala bostadsbolaget samarbetar med polis, socialtjänst och Kvinnojouren i Järfälla i projektet ”Inte ensam“.

Alper Etirli och hans kollegor har nu gått en utbildning hos Nationellt center för kvinnofrid. Även socialtjänst, polis och kvinnojouren har varit med.

Vi fastighetsskötare har en jätteviktig roll när det kommer till att upptäcka om hyresgäster far illa. Man får aldrig blunda.

Alper Etirli, fastighetsskötare.

Fastighetsskötarna har fått mer kunskap om våld i nära relationer och lärt sig mer om vad de ska hålla utkik efter.

– Ibland ser jag tecken som jag inte kan vara tyst om. Nu vet jag mer om vad jag ska titta efter, till vem jag ska vända mig och om hur processen går till.

Om våld i nära relationer

Brott i parrelation

Registrerade inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten

2020: 34 210
2021: 33 960
2022: 32 366
2023: 33 268

Fastighetsskötare viktig roll

Sandra Dickman, som håller i arbetet från Järfällahus sida, förklarar att det hela började med ett beslut i kommunfullmäktige för några år sedan.

– Vi började därefter prata om hur vi bäst kunde göra för att nå ut till våra boende och invånare och kom fram till att göra det lite annorlunda.

En nyckel är kunskap, fortsätter Sandra Dickman.  

– Vi ville öka kunskapen hos medarbetare som kommer de boende närmast. Det är bland annat fastighetsskötare.

Märken i väggar och dörrar

Men vad bör man hålla utkik efter då? Fastighetsskötare Alper Etirli nämner boxningsmärken på dörrar.

– Det är vanligt i sådana här situationer. Vi kollar också om det finns rivmärken på väggar och skador i gipsväggar, förklarar han.

Men det handlar också om att prata med hyresgästerna. En misshandlad kvinna håller sig ofta undan.

– Mannen stiger fram och sköter kontakten. Jag håller alltid utkik efter blåmärken, säger Alper Etirli. 

Om dödligt våld i nära relationer

Antalet fall av dödligt våld där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation:

2019: 16 dödade kvinnor, 2 dödade män
2020: 13 dödade kvinnor, 4 dödade män
2021: 15 dödade kvinnor, 4 dödade män
2022: 10 dödade kvinnor, inga dödade män
2023: 10 dödade kvinnor, inga dödade män

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå

Personlig kontakt viktig

Han beskriver hur han ibland kan märka av att det finns en rädsla hos kvinnliga hyresgäster som han möter.

– Vi försöker få till ett samtal, fråga hur de mår. Finns minsta oro vänder vi oss vidare till vår arbetsledare eller säkerhetsavdelningen som tar det vidare till polis och socialtjänst.

Ingen ska bli slagen och dö i sitt hem. Jag hoppas att kollegor i andra bolag också börjar jobba mer medvetet med det här.

Alper Etirli, fastighetsskötare.

Järfällahus, Polisen, Socialförvaltningen och Kvinnojouren har även gjort en folder med mer information om våld i nära relationer och kontaktuppgifter att höra av sig till för den som känner oro eller är i behov av hjälp. Den delar fastighetsskötarna ut till alla hyresgäster. 

Hoppas arbetet sprider sig

I samtliga trappuppgångar sitter också affischer som informerar om arbetet.

– Ingen ska bli slagen och dö i sitt hem. Jag hoppas att kollegor i andra bolag också börjar jobba mer medvetet med det här, vi fastighetsskötare kan göra skillnad, säger Alper Etirli.

Lyssna och lär mer!

Avsnitt 7 i podden Snacka om brott från Brottsförebyggande rådet, Brå, handlar om våld i nära relationer.