Världsfacket ITUC presenterar varje år en rapport över vilka länder i världen som har sämst villkor för arbetare. De kallar listan Global rights index och den presenteras för femte gången.

Peru har blivit farligare för arbetstagare

Arbetsrätt

Granskningen visar att demokrati och yttrandefrihet är hårt ansatt i 54 länder runt om i världen. I 59 länder förekommer massarresteringar av arbetstagare och jämfört med förra året har antalet länder där arbetstagare utsatts för våld och dödshot ökat från 59 till 65. Dessutom har fackligt aktiva har dödats i nio länder.

Många hindras också från att organisera sig fackligt. Enligt rapporten har 87 av de 142 granskade länderna kränkt rätten att strejka och 81 procent rätten att förhandla kollektivt. 65 procent har stoppat arbetstagare att organisera sig fackligt.
– Situationen är ytterst upprörande, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO. Det är en mänsklig rättighet att organisera sig fackligt, att ta ställning och öppet redovisa sina åsikter. Fackliga rättigheter är en mänsklig rättighet.

Korruption bromskloss i kamp för peruanska fackförbund

Nyheter

Ett av de länderna där arbetstagare stoppas från att organisera sig fackligt är Peru, där Fastighets driver ett fackligt biståndsprojekt i samarbete med UNI Américas och Union to Union. Jämfört med förra året ligger landet kvar på samma nivå, i gruppen av länder där det förekommer systematiska brott mot arbetstagares rättigheter.

Det märktes även på Fastighets senaste resa till landet.
Samarbetsprojektet har lett till bildandet av ett nytt fackförbund på det multinationella städföretaget Eulen, men det har inte gått smärtfritt.
– Det finns inget kollektivavtal och arbetsgivaren jobbar direkt fackföreningsfientligt. De började med att säga upp ett antal fackligt aktiva när facket bildades, säger Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson och fortsätter:
– Men om vi lyckas rida ut det här så är det en stor framgång. Då har vi kanske möjlighet att teckna upp fler medlemmar och kanske starta städfack på samma företag i andra länder, som Colombia.
Han menar att det här är ett positivt första steg och att målet nu blir att skapa struktur.
– Vi fick till ett möte där det kom många medlemmar. De var positiva och hade många frågor.

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets

Projektet i Peru är en ständig kamp för att öka den fackliga verksamheten i landet.
– Det känns lite som tre steg fram och två tillbaka, men långsiktigt ser det bra ut. Det är ett evigt fajtande med arbetsgivare om personer som blir uppsagda, säger Torbjörn Jonsson.

Polisen grep fackbas

På jobbet

Hur länge biståndsprojektet kan fortsätta är dock oklart eftersom projektmedlen blivit neddragna med en tredjedel. Fastighets har hittills lagt 10 procent själva medan den svenska biståndsorganisationen Union to Union bistår med resten. Målet har varit att driva projektet på samma nivå i fem år.
– Vi vill fortsätta driva projektet det här året och nästa men, därefter måste vi fundera om vi ska fortsätta, säger Torbjörn Jonsson.

Motvind för facket i Peru

På jobbet

De direkta konsekvenserna under det här och kommande år blir att färre personer från respektive fackförbund eller klubb blir inbjudna till mötena i Peru. Fastighets har inte heller råd att ta med sig en svensk förtroendevald, som de gjort vid tre tidigare besök.
– Det känns jättetråkigt. Neddragningarna har gjorts med osthyvel på alla projekt i stället för att minska antalet projekt, säger han.

Världens tio farligaste länder

ITUC:s globala rättighetsindex rankar länder på en skala från 1-5. Bäst betyg är 1, som innebär att det inte förekommer regelbundna kränkningar av arbetstagares rättigheter. 5 innebär att det inte finns någon garanti för rättigheter.

Betyget 5 gäller bland annat dessa länder:

  • Algeriet
  • Guatemala
  • Bangladesh
  • Kambodja
  • Colombia
  • Kazakstan
  • Egypten
  • Saudiarabien
  • Filippinerna
  • Turkiet

Sverige och Norden tillhör de 13 länder i världen där det bara förekommer sporadiska brott mot arbetstagares rättigheter, med betyg 1.