Fastighetsfolket har tidigare skrivit om svårigheterna för fastighetsbranschen att värva kvinnor. Nu har länsstyrelsen i Stockholms län släppt en rapport där man går till botten med hur läget ser ut i dag – och med förslag på hur man ska få fler kvinnor att söka sig till yrken inom fastighetsservice.
Uppgifterna har man hämtat genom samtalsgrupper där både män och kvinnor har fått ge sin bild av hur det är att jobba i fastighetsbranschen.

Kan du spika är du världsmästare

Kvinnorna i rapporten tonar bland annat ner upplevelser av diskriminering i jobbet, exempelvis fördomar från både hyresgäster och kollegor. I stället betonar kvinnorna att man klarar av att jobba i en mansdominerad miljö.

Ulrica Sköld, bovärd på Sigtunahem, har snarare upplevt det motsatta – att det inte krävs mycket av en som kvinna för att imponera på kunderna.
– Det är nästan lite synd om mina manliga kollegor. Enligt gamla vanliga könsroller förväntas de ju kunna mecka, skruva och bygga, men om du som kvinna slår in två spikar så är du världsmästare, säger hon.

Svårt att värva kvinnliga fastighets­skötare

Arbetsmarknad

Behövs skinn på näsan

Tina Sundström, fastighetsskötare på Öbo, tror att upplevelser av diskriminering kan variera från arbetsplats till arbetsplats – och att man på grund av hur det ser ut i branschen kan behöva lite skinn på näsan.
– När jag började som fastighetsskötare kom jag från målarbranschen och det är verkligen ett mansdominerat jobb. Så jag var redan lite inkörd i jargongen, om man säger så, säger hon.

Blivit annorlunda behandlad

Yvette Haglund, fastighetstekniker på Diös, har råkat ut för hyresgäster som behandlat henne annorlunda än sina manliga kollegor. Men till skillnad från kvinnorna i länsstyrelsens rapport har hon inte tonat ner upplevelserna, utan ventilerat dem med kollegorna och chefen.
– Jag är väldigt glad för de kollegor jag har, i vår grupp är det väldigt högt i tak. Jag känner alltid att jag har stöd från dem, säger hon.

Yvette Haglund, fastighetstekniker på Diös Fastigheter i Östersund.

Sämre om fler kvinnor anställs

Fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft och enligt siffror från 2016 var endast 10 procent av fastighetsskötarna, fastighetsteknikerna och fastighetsvärdarna i Stockholms län kvinnor. Trots detta har kvinnorna i rapporten inga önskemål om att få in fler kvinnor i branschen – utan tror snarare att det skulle bli sämre om fler kvinnor anställs. Orsaken är att man upplever att det är svårare att samarbeta med kvinnor än med män.

Få vill plugga till fastighets­tekniker

Arbetsmarknad

Kvinnorna i fastighetsbranschen som Fastighetsfolket pratat med blir alla förvånade över resonemanget i rapporten.
– Det var intressant. Jag tycker tvärtom, för kvinnor har ett annat sätt att jobba på. Vi har kanske ett bättre öga för detaljer än män, så jag tycker det ska vara en blandning, säger Tina Sundström.

”Snarare dåligt ledarskap”

Yvette Haglund tror att det säkert kan ha uppstått samarbetssvårigheter i mer kvinnodominerade arbetsplatser, som kvinnorna i rapporten sedan burit med sig vidare i arbetslivet.
– Men det tror jag handlar om dåligt ledarskap snarare än vilket kön som är i majoritet i gruppen, säger hon.

Ulrica Sköld är inne på samma linje, att personliga upplevelser från kvinnodominerade arbetsplatser med ”mycket skitsnack” kan ha färgat kvinnornas erfarenheter, men att det snarare handlar om hur man är som person än vilket kön man har.

Lokalt fokus ska locka folk till fastighets­branschen

Arbetsmarknad

Men hon lyfter även fram en annan aspekt: lönebildningen.
– I en mansdominerad bransch är lönebildningen trevligare, medan det rent statistiskt är sämre lönebildning i kvinnodominerade branscher, krasst uttryckt. Det kan också vara en oro om det skulle bli tvärtom i könsfördelningen, men förhoppningsvis är det en obefogad sådan, säger Ulrica Sköld.

Gör för lite

Männen och kvinnorna i rapporten är överens om att fastighetsbranschen som helhet gör för lite för att marknadsföra sig själv för att locka folk till yrkena. De föreslår att branschen ska bredda bilden av branschen med nya begrepp, så att folk får en rättvis bild av vad det faktiskt innebär att jobba som till exempel fastighetsskötare.

I stället för att tala om ”värme och ventilation” menar deltagarna att marknadsföringen borde fokusera mer på begrepp som ”livsmiljöer” och ”samhällsbyggnad”. Mindre fokus bör läggas på det tekniska och mer på allt det andra som fastighetsbranschen gör för människor i vardagen.

Branschen har insett allvaret med personalbristen

Arbetsmarknad

”Går ut på att lyssna och lösa problem”

Kvinnorna som Fastighetsfolket har pratat med är alla överens om att bilden av yrkena behöver breddas.
– En stor del av jobbet går ut på att lyssna och lösa problem hemma hos hyresgäster. Det är inte alltid en fråga om stopp i avlopp eller att fixa någon trasig elkontakt, utan ibland kan man som bovärd behöva medla mellan hyresgäster, säger Ulrica Sköld.

– Det är ju faktiskt vi som är ute på fältet som kommer kunden närmast. Då gäller det för oss att kunna vara lyhörda och komma med idéer, säger Tina Sundström.

– Förut kanske det var så att man bara behövde kunna det tekniska, men i dag är det också en stor del kundservice i jobbet. Hyresgästerna är våra kunder och det är oerhört viktigt att man klarar av den sociala biten också, annars får man missnöjda kunder, säger Yvette Haglund.

Inget för den blyge

Ulrica Sköld tror också att en omformulering av vad fastighetsbranschen faktiskt handlar om i dag skulle gynna även dem som fortfarande tror att det mest rör sig om drift och teknik.

– De som inte vill jobba med människor och bara sköta teknik, kanske för att de är blyga, kan ju känna sig lurade när de inser att man måste träffa nya människor hela tiden i yrket, säger hon.

Kvinnliga röster från rapporten

"Man tror att man måste vara tuff, eftersom man kommer att sticka ut. Man kanske känner att man inte hör hemma där, att man inte orkar vara den som sticker ut."

"När vi skulle byta brandvarnare så sa en man: 'Ska du göra detta?! Då stannar jag och ser så att det blir rätt!'"

"Om det är en annan man i rummet är det lätt hänt att de vänder sig till honom för de tror att det är han som tar beslut."

"Förr var det lite mer grabbtjejer som började som fastighetsskötare, tjejer som är som grabbar, tipskupong i bakfickan och en snus, det var de som kom in först. Men nu har det ändrats... Nu kan de vara som vilka tjejer som helst."

"Eftersom förväntningarna är så låga på en kvinna så kan man överraska positivt genom att visa att man kan."