Det finns inga jobb på en död planet. Parollen brukar användas av ledaren för världsfacket ILO, Guy Ryder. Monika Arvidsson, chef för LO:s internationella enhet, citerar honom för att beskriva fackens inställning till en grön omställning i arbetslivet.

– Det finns många aspekter av det. Klimatanpassning går ofta hand i hand med arbetsmiljö. Tänk på dem som bryter kol på jobbet till exempel, säger Monika Arvidsson.

Arbetarklassen fortfarande störst – stora skillnader i lön

Arbetsmarknad

Omställning måste ske rättvist

Kan då den globala arbetsmarknaden hantera både grön och social rättvisa? Frågan diskuteras på Arbetet Globals seminarium som gästas av Monika Arvidsson och Carl Schlyter, tidigare EU-parlamentariker och riksdagsledamot för Miljöpartiet och nu initiativtagare till Partiet Vändpunkt.

– Orsaken till att vi inte har ställt om än är att det måste ske just rättvist. Folk måste känna sig trygga för att det ska kunna genomföras, säger Carl Schlyter.

Monika Arvidsson, chef för LO:s internationella enhet, Linda Flood, Arbetet Global och Carl Schlyter, initiativtagare till Partiet Vändpunkt.

Även Monika Arvidsson återkommer under seminariet till tryggheten som grund för att vanliga människor ska vara okej med omställning till klimatanpassade jobb.

– Vi som fack kan i förhandling med vår motpart arbeta för att få trygg omställning. Arbetsmarknadens parter kan göra mycket – men inte allt, säger Monika Arvidsson och fortsätter:

– Det haltar också på EU-nivå med att kroka i företagen i omställningen. Det man gör där är att sätta ambitiösa klimatmål, men sedan är det si och så med att följa dem.

EU måste enas om jobbfrågor innan valet

Arbetsmarknad

Ligger efter i social utveckling

Carl Schlyter menar att ett sätt att få med arbetsgivare är att titta på alternativa styrningsformer som finns i USA och Norge. Han beskriver att det växer fram allt fler medlemsägda företag i USA och att man i Trondheim har infört ett system för att skapa mer demokrati på arbetsplatserna.

– Vi har mycket teknikutveckling i Sverige, men när det kommer till social utveckling ligger vi efter, säger Carl Schlyter.

Vi får inte heller glömma kraften i offentlig upphandling, påminner Monika Arvidsson.

– Staten, landstingen och kommunerna är storkonsumenter där och kan påverka vilka krav man har när man upphandlar, säger hon.