Under hösten ska Fastighets granska om 500 städföretag betalat in tjänstepension för sina anställda. Bara två veckor in i granskningen upptäcktes att mer än 30 miljoner inte betalats in av flera städföretag. Den största skulden som inte betalats in av ett enskilt företag ligger på 5,4 miljoner kronor.

Vi har i dag stora grupper som arbetat ett helt arbetsliv men som ändå är ekonomiskt utsatta när de går i pension

Pensionsslarvet

Städföretag granskade – 30 miljoner till pensioner saknas

Lön och avtal

Nu reagerar Pensionärernas riksorganisation, PRO, på uppgifterna. 

– Det är förstås oerhört allvarligt. Vi har i dag stora grupper som arbetat ett helt arbetsliv men som ändå är ekonomiskt utsatta när de går i pension. Tjänstepensionen tenderar att betyda mer och mer för pensionen. Många fler förlitar sig på tjänstepensionen i dag än tidigare, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO.

Här måste förstås fackförbundet agera kraftfullt

Ingemar Hamskär menar att Fastighets behöver agera kraftfullt mot företagen, som genom att inte betala in tjänstepensionen kan ha begått ett avtalsbrott. 

– Att städföretagen inte betalar in tjänstepensionen borde vara ett avtalsbrott både mot medarbetaren och fackföreningen. Här måste förstås fackförbundet agera kraftfullt och kräva förhandling och skadestånd, säger Ingemar Hamskär. 

”Allvarligt ur ett samhällsperspektiv”

Frida Bratt är sparekonom på Nordnet. Även hon reagerar på att så stora summor till tjänstepension inte betalats in till de anställda på städföretagen. 

Största skulden är på 5,4 miljoner kronor.

– Ur ett samhällsperspektiv är det allvarligt att det finns så oseriösa företag på arbetsmarknaden som är illojala mot sina anställda. Ur den enskilda medarbetarens perspektiv kan missad tjänstepension orsaka stor skada om fusket inte upptäcks, säger Frida Bratt.  

Så mycket kan pensionspengarna växa

Under en femårsperiod ger en månadslön på 24 000 kronor 65 000 kronor i pensionsinbetalning. Till detta kommer avkastningen över tid. En inbetalning i 25-30-årsåldern på 65 000 kronor skulle enligt en schablonberäkning kunna ge 500-1000 kronor i månaden i pension.

Alla arbetsgivare med kollektivavtal ska betala tjänstepension

Arbetsgivaren ska betala in 4,5 procent av din lön från att du fyller 25 till att du är 65 år. Det gäller för alla arbetsgivare som har kollektivavtal. Eftersom pengarna växer över tid blir varje inbetalning ett viktigt tillskott i pensionskuvertet, menar Frida Bratt. 

– Varje inbetalning är viktig, eftersom den ger avkastning över tid. Får man inte inbetalningen blir förlusterna större i slutändan. Det känns synd att man ska behöva uppmana anställda som har kollektivavtal att dubbelkolla att de verkligen får sin tjänstepension. Men den här granskningen visar ju tyvärr att det behövs, säger Frida Bratt. 

Kolla din pension

Som anställd kan man själv gå in på Fora.se och kolla hur mycket företaget har betalat i avtalspension de senaste åren och jämföra med sin deklaration. 

Om det inte stämmer överens – kontakta ditt regionala Fastighetskontor för att få hjälp.

Både Ingemar Hamskär och Frida Bratt tycker att det är bra att fackförbund som Fastighets satsar på att kontrollera att arbetsgivarna sköter sina pensionsinbetalningar. 

– Ett av de viktigaste råden man kan ge till unga människor när det gäller pension är att de ska se till att vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, för då ska du också få tjänstepension. Att granska pensionsinbetalningarna är ett sätt att visa på värdet i det fackliga medlemskapet och i kollektivavtalet, säger Ingemar Hamskär. 

Fotnot

I slutet av oktober lämnade Fastighets ett förtydligande att förbundet ännu inte vet exakt hur stort fusket eller slarvet i städbranschen är – och hur mycket av de upptäckta differenserna som kan bero på naturliga förklaringar, exempelvis att anställda som är med i årsredovisningen inte har rätt till tjänstepension (de som är under 25 och över 65 år).

Länk till den artikeln finns här: https://fastighetsfolket.se/2019/10/29/vi-vet-inte-annu-hur-stort-pensionsfusket-ar/