Det var i måndags som regeringen meddelade reformen att göra det lättare att få del av a-kassan. 

Redan innan hade a-kassorna märkt att fler ansökt om inträde på grund av varselvågen i coronapandemins spår.

Tisdag den 24 mars rapporterade Fastighetsfolket att Fastighets a-kassa satt rekord med över 428 nya medlemmar under mars och nått det högsta antalet medlemmar någonsin, 44 769 stycken. 

Sänkta trösklar ökade trycket

På bara en vecka fram till tisdag den sista mars tillkom ytterligare 628 sökande. 

Efter regeringens besked i måndags märktes ett ännu större intresse.

–Ja, det blev en väldig anstormning efter det. Vår personal har jobbat extra för att behandla alla ansökningar, säger Anne Eriksson, kassaföreståndare. 

Tre gånger så många har sökt

När nu Fastighets a-kassa summerar mars månad har 1 080 inträden beviljats, betydligt fler jämfört med beviljade inträden i mars 2019, 378 stycken.

Totalt var antalet medlemmar  45 391  den sista mars.

Magnus Pettersson är ordförande för a-kassan. Han välkomnar de nya reglerna och de nya medlemmarna:

–Folk söker trygghet, många är nog oroliga och tänker vad ska hända med mig som person. Våra branscher är i dagsläget inte de mest drabbade av arbetslöshet, vi har mer korttidspermitteringar än varsel, men på sikt kan även vi drabbas hårdare beroende på hur länge coronakrisen pågår, säger Magnus Pettersson. 

Hur ser du på beredskapen hos a-kassan att klara det ökade antalet ansökningar?

–Det kan bli svårt och jag anser att det behövs förenklade regelverk i den här situationen. De regelverk som är nu gör att handläggningsprocesserna går långsamt. På sikt kan det även påverka så att det tar extra lång tid att utföra utbetalningar, men där är vi inte nu. 

Fastighets a-kassa har erbjudit sig att stötta a-kassor i branscher med större ökning av arbetslösa, framför allt a-kassorna för handeln och hotell- och restaurang. Två handläggare är avsatta för att kunna arbeta externt för dessa kassor.

–Det är positivt att kunna visa solidaritet mellan kassor. Det kan möjligen göra att våra egna handläggningstider ökar, men det får vi ta då i så fall, säger Magnus Pettersson.

Regeringens förslag, som ska tas i vårändringsbudgeten, innebär att både arbetsvillkoret och medlemsvillkoret tillfälligt ändras. De sex karensdagarna tas också tillfälligt bort. Dessutom höjs ersättningsnivåerna tillfälligt.

Därför viktigt att vara med i facket

Den ekonomiska nedgången och ökade oron för framtiden på grund av coronapandemin har gjort att fler söker sig även till facket. Det är också färre som begär utträde ur Fastighets.

Magnus Pettersson, som även är förbundsordförande i Fastighets betonar vikten av att vara med i både a-kassa och fackförbund.

–Det är viktigt att vara med i facket för att kunna få förhandlingshjälp. De korttidspermitteringar som sker nu förutsätter avtal med facket, och det är bara där vi har medlemmar som vi kan gå in och förhandla så att allt går till på rätt sätt, säger Magnus Pettersson. 

Detta krävs för att få a-kassa

Du måste som vanligt vara anmäld till Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Det nya arbetsvillkoret innebär ett krav på att ha arbetat minst 60 timmar per månad, i minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

Det nya medlemsvillkoret innebär att en person ska vara medlem i a-kassan i minst tre månader för att få en inkomstrelaterad ersättning.

De här reglerna är tillfälliga på grund av coronapandemin.

Om du byter yrke och bransch kan du också byta a-kassa. Men det är viktigt att det inte blir ett glapp mellan medlemskapen, annars kan du behöva uppfylla kvalifikationstiden på nytt.

Just nu avråds från att byta, eftersom a-kassorna är högt belastade.