Svaga chefer är oftast det största hotet mot arbetarna.

Jag har själv erfarenhet av hur en dålig och svag chef kan ge grogrund för att underchefer och ledare tar makten i sina egna händer och mer eller mindre bryter mot skyddsfrågor, anställningsvillkor och övriga trygghetsfrågor för arbetaren.

Slutar oftast med att man själv blir ifrågasatt

När man försöker lyfta upp sina egna och arbetskamraternas problem, som kan vara av den allvarliga sorten som kränkande särbehandling, får man inget gehör.

Bara en blick som om man har någon dold agenda mot ledare och underchefer. Man kan undra hur många arbetares ord det tar för att de ska över huvud taget fundera på om det är någon sanning i det man påstår.

Det slutar oftast med att man själv blir ifrågasatt av chefen och att man inte jobbar enligt företagets policy.

Policyn och spelregler som företaget har satt upp är ofta bra ord som företagen tyvärr använder som slagträ när någon har en annan åsikt eller när man påpekar att något inte fungerar på företaget. Då är man ingen lagspelare eller följer inte företagets spelregler.

HR -resursen är ingen hjälp för arbetaren

Den svaga chefen bygger oftast upp en mur runtom kring sig med underchefer och ledare.

Det är underchefer och ledare som är väldigt lojala mot chefen. De i sin tur har mycket fria tyglar att agera lite som de vill utan att följa lagar och regler på företaget.

HR-resursen på företaget är bara ett verktyg för chefen att ytterligare distansera sig från arbetaren. HR -resursen är ingen hjälp för arbetaren. Snarare tvärtom.

HR-resursen är bara ett nytt sätt för företaget att legitimera sina handlingar. Jag tror att det här är något som förekommer på många företag i vår bransch.

Det har blivit mer och mer viktigt att visa upp en snygg fasad ut mot omvärlden. Mer likt ett ”Granny Smith” äpple som ser grönt, fräscht och blankt ut – men kan vara ruttet inuti.