När någon som har varit sjuk ska återgå i arbete kan företaget ansöka om pengar från Försäkringskassan för åtgärder som underlättar. Det kan handla om saker som fysisk planering av arbetsplatsen, upprättande av en plan för återgång eller stödjande samtal.

Men få arbetsgivare tar chansen.

Under 2019 betalades knappt 55 miljoner kronor ut i ekonomiskt stöd för rehabilitering. Det motsvarar en fjärdedel av de pengar som anslagits.

Okunniga arbetsgivare

– Försäkringskassan tycker att det är synd att stödet inte utnyttjas mer. Fler arbetsgivare kan ha nytta av det framförallt när det gäller en psykisk ohälsa och för att ge en hållbar lösning för individer, säger Cecilia Udin, nationell samordnare på Försäkringskassan till Ekot.

En teori är att det handlar om okunskap från arbetsgivarnas sida men Cecilia Udin säger att de har genomfört informationskampanjer och försökt förtydliga vad som ingår i stödet.

Rehabiliteringsstödet

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan ges på 10 000 kronor per medarbetare. Syftet är att förebygga eller förkorta sjukskrivningar.

Det kan ges vid:

Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa

När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter

Risk att den anställda blir sjukskriven

Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning

Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Pengarna kan användas till sådant som att upprätta den obligatoriska planen för återgång i arbete, fysisk planering av arbetsplatsen, handledning eller stödjande samtal till medarbetaren.

Källa: Försäkringskassan