Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan på arbetsmarknaden. Varje år sker 11 000 fallolyckor på arbetstid, enligt Afa försäkring. Fallolyckorna utgör en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor och är ett tydligt problem även i Fastighets branscher.

Fastighets har därför tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Fastigo och Almega tagit fram en ny checklista för att riskbedöma och minimera riskerna för fall på samma nivå. 

Vanligt men dolt problem

Fall på samma nivå är ett dolt problem, anser Fastighets arbetsmiljöombudsman Torbjörn Jonsson.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

–Vi ser att det här är ganska vanligt bland de fall vi får in. Men vi som arbetar med arbetsmiljö har en tendens att prata mer om andra risker – kemikalier, stress, fall från hög höjd. Jag tror att det är lätt att underskatta de ”små” olyckorna trots att de kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Man kan göra sig rejält illa, säger han.

Allvarliga fallolyckor 159 drabbade fastighetsskötare mfl

Statistiken från Afa försäkring för fallolyckor i samma nivå visar att det inträffade 159 allvarliga olyckor bland manliga fastighetsskötare (och renhållningsarbetare som ingår i samma statistikgrupp) under 2015-2016.

Enligt samma rapport skedde det 178 allvarliga fallolyckor bland kvinnliga städare och fönsterputsare, och 56 olyckor för män i de yrkesgrupperna.

Den nya checklistan för fastighetsbranschen innehåller en rad saker att ha koll på. De fysiska riskerna inomhus kan exempelvis minimeras med att montera halkskydd, ta bort trösklar eller se till att städningen görs så att golven inte lämnas blöta. Utomhus behöver man ha koll på halkbekämpningen, att gångvägar inte har hål eller ojämnheter och att belysningen är tillräcklig.

Det här kan du själv göra

 • Sms:a inte samtidigt som du förflyttar dig
 • Ha inte händerna i fickorna när du går
 • Håll i ledstången när du går i trappor
 • Ha rätt skor för underlaget och uppgiften
 • Sätt dig in i vilka risker som kan finnas

–Fastighetsskötsel är ett brett arbete som innehåller många moment, och det finns många tillfällen där det skulle kunna vara lätt att halka eller snubbla men där riskerna kan vara svåra att förutse, säger Torbjörn Jonsson.

Fallolyckorna kan leda till långa sjukskrivningar, lidande och även medicinsk invaliditet. Snittet för sjukskrivningar för den här typen av olyckor är 63 dagar för kvinnor och 65 dagar för män.

–Vi hoppas att den här checklistan kan bidra till att minska antalet olyckor. Jag hoppas också att den kan bli ett bra instrument för samverkan. Vi kan se att det blir färre olyckor och bättre trivsel på de arbetsplatser där samverkan fungerar, säger Torbjörn Jonsson.

Så här kan olyckor förebyggas

 • Ha ändamålsenliga skor
 • Rensa korridorer och gångvägar från hinder
 • Torra golv
 • Halkskydd vid entréer
 • Sandning och snöröjning
 • Halkutbildning för äldre medarbetare
 • Rätt belysning ute och inne
 • Håll ordning på sladdar och kablar
 • Exempel från fastighetsbranschens checklista och Afa försäkring

Riskerna ökar med åldern

11000 fallolyckor sker på arbetstid varje år enligt Afa försäkring. Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dem blir allvarliga arbetsolyckor.

Källa: Rapporten ”Fallolyckor på arbetet” från Afa försäkring, 2018.

Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern. Den är särskilt hög bland kvinnor. För kvinnor i åldern 56-64 är risken mer än dubbelt så hög att råka ut för ett fall jämfört med kvinnor i genomsnitt. 

60 procent av alla fall i samma nivå utomhus inträffar under perioden november–februari.