I Katalysrapporten med namnet ”Privata sjukförsäkringar bryter mot lagen” skriver rapportförfattaren John Lapidus, till vardags gästforskare vid Handelshögskolan i Göteborg, att privata sjukvårdsförsäkringar raserar den gemensamma sjukvårdsmodellen i Sverige. 

Bryter mot principen

Grundprincipen i Hälso- och sjukvårdslagen är att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av vård ska ges företräde. 

Men att få tillgång till vård snabbare och före övriga medborgare är syftet med en privat sjukvårdsförsäkring, skriver Lapidus i rapporten. Utvecklingen där allt fler arbetsgivare erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar, skapar ett parallellt system där de som har råd att teckna dem ges förtur till vård framför andra grupper.

Katalys

Katalys är en facklig tankesmedja som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. De beskriver sig som att de värderingsmässigt står på LO-medlemmarnas sida.

Katalys startades av 6F – LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Fastighets har en plats i Katalys styrelse.

TCO driver på

Pådrivande bakom det här systemet är inte minst tjänstemannafack inom TCO och Saco, menar Katalys i sin rapport. Flera förbund som Unionen, Forena, Lärarförbundet och Polisförbundet erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. 

”Från att ha varit den svenska modellens försvarare bidrar dessa fack till modellens försvagning. Från att ha varit skeptiska till den privata välfärdsindustrin blir fackföreningar som går in i denna bransch dess allierade” skriver Katalys.

Inte Fastighets

Fastighets erbjuder inte privat sjukvårdsförsäkring och planerar inte att göra det heller, såvida inte medlemmarna tycker annorlunda, säger Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson som ansvarar för medlems- och avtalsförsäkringar.

– Vi erbjuder det som våra medlemmar begär att vi ska erbjuda. Vi tycker inte att det här är en bra utveckling men det är möjligt att det kan komma ett tryck underifrån från medlemmarna som gör att vi inte kan stå emot.

”Minskar trycket”

Vad TCO och Saco-facken gör har han svårt att tycka någonting om, säger han.

– De gör vad deras medlemmar begär. Jag kan inte kritisera dem för att de tecknar ett utökat skydd för sina medlemmar. Men deras medlemmar har generellt sett en starkare ställning på arbetsplatserna än vad våra medlemmar har. Om de tecknar den här typen av skydd minskar deras tryck på samhället att vidta åtgärder. Det är en farlig samhällsutveckling, säger Torbjörn Jonsson.