Samhalls policy bygger på att munskydd ska ses som ett komplement till mer skyddande åtgärder som att stanna hemma, tvätta händerna och hålla avstånd. Om munskydd används generellt, på fel sätt, kan det öka smittrisken snarare än minska den, menar Samhall och hänvisar till Folkhälsomyndigheten.

Munskydden är bara tillåtna för Samhallanställda om det är överenskommet med kunden eller i arbetssituationer till exempel inom omsorgen där munskydd rekommenderas.

Lutar sig mot rekommendation

Liza Radon som är Samhalls HR-strateg för arbetsmiljön skriver i ett mejl till Fastighetsfolket:

”Vi har tydliga instruktioner för när munskydd ingår i skyddsutrustningen och hur dessa ska hanteras”.

Samhall lutar sig mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om munskydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte

Folkhälsomyndigheten har inte någon gång under pandemin rekommenderat att munskydd ska användas generellt ute i samhället. Bara inom vården och omsorgen.

Myndigheten säger att det finns ett svagt vetenskapligt stöd för att en generell användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen. Däremot säger Folkhälsomyndigheten att munskydd kan – om de används på rätt sätt – vara till nytta i vissa situationer. Sedan den 7 januari 2021 rekommenderas exempelvis munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid. Detta eftersom det kan vara svårt att hålla avstånd i en trång tågvagn i rusningstid.

Frivillighetsprincip växer fram

Men allt eftersom är det många verksamheter som har gått över till en sorts frivillighetsprincip. Runt om i landet har flera butiker, skolor, skidanläggningar, bibliotek, hotell, hamburgerrestauranger och stora tågbolag numera inställningen att personalen inte måste men får bära munskydd om de vill.

– Min ingång är att om folk vill ha munskydd för att känna sig trygga när de är ute och jobbar så ser jag inte problemet med det. Jag har svårt att förstå det, säger Sanna Wallin, ombudsman på Fastighets.

”Bra dialog”

Fastighets och Samhall har haft förhandlingar efter att Samhall sagt nej när Fastighetsmedlemmar velat ha munskydd på jobbet för att känna sig trygga ute på jobb hos kunder. Fastighets har tagit upp frågan med Samhall ett par gånger under pandemin.

– Om munskydd kan göra att den anställde kan fortsätta arbeta och känna sig trygg, förstår jag inte varför de inte får använda det. Det håller inte Samhall med om, men vi har en bra dialog. Vi är överens om att vi inte är överens, säger Sanna Wallin på Fastighets.

Kan inte förvägra

Liza Radon skriver vidare i mejlet till Fastighetsfolket: ”Vi kan inte förvägra någon att använda ett privat munskydd. Felaktig, generell användning av munskydd kan däremot öka smittrisken”. 

”Det kan dock finnas situationer där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid, där kan munskydd vara av värde. Denna riskbedömning sker lokalt i våra verksamheter.”

Tillåtet i kollektivtrafiken

Hon skriver vidare att Samhall tillhandahåller munskydd för personal som ska förflytta sig mellan uppdrag med kollektivtrafik.

Fastighetsfolket har bett om en intervju på telefon för att få ställa följdfrågor till Liza Radon om att anställda inte fått bära munskydd på jobbet, men har endast fått svar via mejl.