De senaste månaderna har problemen med soprummen i bostadsrättsföreningarna eskalerat på Riksbyggen i Kalmar. Osorterade och kladdiga sopor i kärlen. Gamla rör, kartonger, möbler och annat bråte som står på golvet vid sidan av sopkärlen.

Det börjar ta upp allt mer av fastighetsskötarnas arbetstid, berättar Nils-Erik Ekengren som är ordförande i Fastighetsklubben på Riksbyggen Kalmar.

– Jag har fått många samtal från våra fastighetsskötare senaste tiden. Det är bitvis ganska uppgivet. I en del miljöhus är det grisigt vecka ut och vecka in.

Stökigt soprum, Kalmar
Så här kan det se ut.

”Slaktavfall är värst”

Nils-Erik Ekengren har jobbat i över 30 år på Riksbyggen och skrattar åt frågan om hur det kan se ut i soprummen.

– Man vet aldrig vad man ska hitta. Det kan vara byggavfall efter renoveringar. Eller löst material som ligger direkt i kärlen. Det är ganska äckligt emellanåt. Slaktavfall är nog det värsta jag sett. Det är inte roligt.

Kalmarborna ska sortera sina sopor i glas, plast och så vidare. Hushållssopor ska sorteras i gröna påsar för matavfall och röda påsar för övrigt avfall. Det är viktigt att påsarna alltid försluts med en knut.

– Den stora majoriteten av våra bostadsrättsföreningar sköter sig bra. Men tyvärr finns det många boende som inte sorterar, slänger det fel, eller slänger ner det helt löst utan påsar, säger Nils-Erik Ekengren.

Nils-Erik Ekengren, fastighetsskötare
”Man vill inte gärna riva i avfallet eftersom man inte har någon aning om vad som finns där nere. Man blir orolig för att skära sig på saker.” säger Nils-Erik Ekengren.

Tungt och otympligt skräp

Följden blir att sophämtarna många gånger inte tömmer kärlen. Så nästa gång fastighetsskötarna ska kontrollera miljörummet är det överfullt.

– Jag förstår ju att sophämtarna måste göra som de gör. Men det blir mycket jobb för oss. Och man vill inte gärna riva i avfallet eftersom man inte har någon aning om vad som finns där nere. Man blir orolig för att skära sig på saker.

Fastighetsskötarna måste också lyfta bort tunga och otympliga saker. Ibland köra iväg med avfall också. Vilket inte är deras jobb egentligen. Men många känner att om de inte håller rent i soprummen så kommer folk ställa in ännu mer skräp.

– Det finns en stor ovisshet kring vad vi ska göra och inte göra. Vi diskuterar det med ledningen just nu, men har fortfarande inte fått besked från företaget om hur de tänker, säger Nils-Erik Ekengren.

”Komplex fråga”

Johanna Persson är leveranschef på Riksbyggens marknadsområde Sydost. Hon bekräftar att rutinerna för sophanteringen är en viktig fråga som diskuteras just nu. Avfallsbolaget Kretslopp Sydost är med i diskussionen.

– Jag kan förstå att det känns lite otydligt för fastighetsskötarna. Även om vi har tydliga gränser för vad de ska göra så dyker det säkert upp frågor, eftersom det är vi som har tillsynen och skötseln i och runtomkring miljörummen. Vi jobbar med det just nu och informerar både arbetsledningen och styrelserna i bostadsrättsföreningarna.

– Det är en komplex fråga då man agerar olika beroende vilket återvinningsbolag som hanterar våra kunders avfall. Det ser olika ut på olika orter och olika krav på källsortering med mera, fortsätter hon.