Henrik Håkansson har arbetat som fastighetstekniker på Optimal Service i Mölndal sedan 2017. Men nyligen insåg han att han inte hade fått någon tjänstepension inbetald för alla de åren.

Eftersom företaget inte har kollektivavtal så behöver det inte betala in tjänstepension, vilket Henrik Håkansson inte hade fått information om.

Henrik Håkan, fastighetstekniker
Fastighetsteknikern Henrik Håkansson vill få tjänstepension för de år han jobbat på Optimal service.

”Jag förstår nu”

– Jag förstår nu att jag borde ha varit mer vaken och hållit koll på tjänstepensionen. Men jag tycker det är rimligt att företaget informerar oss om det. Det har de aldrig gjort, säger Henrik Håkansson.

När han tog upp saken med arbetsgivaren fick han ett erbjudande om att tjänstepension skulle betalas in från den dagen. Men att han skulle få pengar retroaktivt för arbetet sedan 2017 var inte säkert, förklarade arbetsgivaren enligt Henrik Håkansson.

– Då hade det varit så mycket olika saker som jag hade tjatat om innan det här. Så jag blev så trött på allt och sade upp mig.

”Ointresserade”

Några hårda ord utdelades mellan Henrik Håkansson och arbetsgivaren. Henrik kontaktade Fastighets för att försöka få hjälp med att få tjänstepension för de år han jobbat på Optimal Service. Ombudsmannen Madlén Gunnarsson kontaktade företaget.

– De är inte intresserade av att hitta en lösning för Henrik. De säger att det var hans eget ansvar att se över tjänstepensionen och att han sa upp sig. Men jag menar att en arbetsgivare måste se till att de anställda får sina pensioner. Han har jobbat där sedan 2017 och inte fått någon tjänstepension över huvud taget. Det får de försöka lösa.

Det har aldrig funnits några argument för att vi ska ha kollektivavtal

Peder Forssbaeck, övergripande operativt ansvarig på Optimal Service

Få känner till det

Många vet inte att tjänstepensionen är kopplad till ett kollektivavtal, säger Madlén Gunnarsson.

– Självklart behöver jag se till att jag får ett anställningsavtal. Men jag tycker inte att en anställd ska behöva kolla att den är försäkrad eller får pensionsinbetalningar. Till exempel nyanlända som kommer hit för att jobba. Hur ska de få reda på det?

”Han sa upp sig”

Optimal service säger att de har bjudit in till en dialog med Henrik Håkansson om tjänstepensionen. Men han har inte varit intresserad, enligt Peder Forssbaeck, övergripande operativt ansvarig på Optimal Service.

– I stället har han valt att säga upp sig i affekt. Så det finns givetvis inget incitament att driva frågan vidare eftersom han inte längre är anställd, säger Peder Forssbaeck.

”Inget gehör”

Madlén Gunnarsson på Fastighets säger emellertid att hon försökt få till en dialog med företaget i flera veckor, utan att få svar.

– Vi har pratat vid ett tillfälle. Jag sa att jag gärna tar en konstruktiv dialog direkt med Henrik i så fall. Men har inte fått gehör för det.

Det är rimligt att företaget informerar oss om tjänstepension. Det har de aldrig gjort

Fastighetsteknikern Henrik Håkansson

Säger att lösning finns

Peder Forssbaeck säger att företaget har en egen tjänstepensionslösning som man informerar de anställda om. Drygt hälften av personalen är anslutna till den, hävdar han.

– Det är möjligt att det har fallit mellan stolarna av någon anledning i Henriks fall. Jag har svårt att svara för något som är så pass längesedan. Vi är väldigt transparanta med vad vi har för upplägg.

Aldrig velat ha kollektivavtal

Optimal Service har sedan starten valt att inte ha kollektivavtal.

– Vi följer alltid hur regelverk och ersättningsnivåer utvecklas och försöker alltid ligga bättre än det. Men vi förordar en mer individuell löneutvecklingsmöjlighet. Det har aldrig funnits några argument för varför vi ska ha kollektivavtal, säger Peder Forssbaeck.

Avtalspension står arbetsgivaren för

Pensionen består av flera delar. Den allmänna pensionen får alla beroende på hur mycket en jobbat och tjänat under livet.

När du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du också rätt till tjänstepension som som även kallas avtalspension. Det har mycket stor betydelse för din ekonomi efter arbetslivet om du har en tjänstepension.

Det säkraste beviset på att du har kollektivavtal – och att din arbetsgivare verkligen betalar in den avtalspension du har rätt till – är att du varje vår får ett pensionsbesked från Fora i din brevlåda. På fora.se kan du se mer om hur du tolkar ditt pensionsbesked.

På ett företag utan kollektivavtal har du inte rätt till tjänstepension.

Källa: Fastighetsfolket, LO