– Det var jättestort att stå i talarstolen. Jag tycker att jag fick ett bra mottagande, även om motionen inte bifölls.

Det handlade om regionala skyddsombud. Veronica Boström, som själv är RSO, och hennes Fastighetsavdelning i Örebro föreslog ökat statligt bidrag till de regionala skyddsombuden. De ville ha kongressens beslut att LO ska arbeta för detta i politiken.

Stressen ökat

– Jag gick upp och berättade hur det ser ut på en arbetsmiljörond i dag. Att det inte längre bara handlar om den fysiska arbetsmiljön. Nu är det mera stress, och det tar tid att få i gång arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Man måste åka tillbaka flera gånger till en arbetsplats, säger Veronica Boström.

Svaret från LO:s kongress blev att LO redan arbetar på olika sätt för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stärkas. Alltså varken bifall eller avslag till Veronica Boströms motion.

– Jag vet ju att LO kämpar för mer stöd åt oss RSO:er, men jag kände att de skulle kunna göra ännu mer, säger hon efter beslutet.

Tandvården en följetong

Hon talade också för förslaget att tandvård ska ingå i den vanliga sjukförsäkringen. Det vill säga att LO ska kämpa hårdare för att riksdag och regering ska fatta det beslutet.

Bakgrunden är att dagens dyra tandvård är en klassfråga. Liknande förslag kom från flera andra kongressledamöter från andra förbund. Frågan är också något av en följetong på många av de senaste LO-kongresserna.

Efter en lång debatt fick LO:s styrelse besked från kongressen att den nu ska ”verka för att tandvård och tandhälsa ska ses som en del av kroppen och integreras i övrig sjukvård och försäkringssystemet”.

Fler förslag från Örebro

Fastighets avdelning i Örebro är den som skrivit flest motioner av förbundets över hundra avdelningar. Sammanlagt sex stycken.

Varför är ni så aktiva i Örebro?

– Ja, det är väl mest jag, säger Veronica Boström.

– Jag tycker att det är viktigt att göra sin röst hörd i stället för att sitta hemma och klaga. Och då är motioner ett sätt.

Bifall till Annicas förslag

Minns du Annica Falck från Skövde? Hon och hennes avdelning föreslog LO-kongressen att organisationen ska jobba för att även Samhallanställda ska få fortsätta jobba när de har fyllt 65. De tänker på dem som vill, kan och orkar jobba ett eller ett par år till och på så sätt höja pensionen.

Kongressen biföll motionen och det betyder att LO ska trycka på politikerna för att den som jobbar på Samhall ska ha samma regler kring pensionen som andra anställda.

Vad är LO-kongressen?

Landsorganisationen (LO) är den samlande organisationen för 14 arbetarfack. Kongressen är LO:s högsta beslutande organ och den ska hållas vart fjärde år. Förra årets avbrutna kongress återupptogs den 29 november och avslutas i dag.

Sammanlagt 300 ombud från Fastighets och de övriga LO-förbunden plus LO:s eget representantskap och styrelse har beslutat om allt från organisationens ekonomi och fackets uppdrag till internationella frågor. Däremellan var det diskussioner och beslut inom områdena arbetsplatser, arbetsmarknad, välfärd och facklig-politisk samverkan.