– Här uppe är både övergångar och återgångar ganska vanligt. Gruvutbyggnaden har öppnat många dörrar, berättar Ted Wirén, Fastighets klubbordförande på Samhall i Pajala.

Han beskriver att policyn är tydlig – den som har en möjlighet ska försöka att prova på annat jobb.

Det kallas övergång i Samhallvärlden. Samtidigt är det ett sug efter dem som kan köra fordon i gruvorna, men också efter anställda till serveringar och verkstäder. Det är också vanligt att återvända till Samhall för en period efter att ha testat annat, så kallad återgång.

Chefernas uppdrag

– Det här jobbar vi med varje dag. Målet är att rätt person ska komma till rätt arbetsgivare, säger Yvonne Westman, som är chef på Samhalls distrikt Stockholm nord.

Hon berättar att chefen ska göra en utvecklingsplan för varje medarbetare som blir anvisad ett jobb på Samhall. Och om det närmar sig en övergång till annat jobb är ansvaret stort på chefen att förbereda den anställda på det nya.

Ska följas upp

Det går dock att ångra sig för den som gör en övergång. Möjligheten till återgång är den livlina som gör att lokalvårdaren Helena Maxe vågar gå till ett jobb utanför Samhall. Under ett års tid är det öppet för henne och andra som lämnat Samhall att komma tillbaka.

– Våra chefer ska följa upp hur övergången fungerar. Vi kallar det coachande samtal. Och om det inte känns rätt för medarbetaren är han eller hon välkommen tillbaka.

– Vi jobbar för att det ska vara utvecklande att prova ett annat jobb, även för den som kommer tillbaka. Det var jättemodigt att prova, och det blir antagligen lättare nästa gång, säger Yvonne Westman.

Regeringen ställer krav

Regeringen kräver att statliga Samhall varje år ska slussa ut minst 1 500 av dem som har skyddat arbete i grunduppdraget och de LFU-anställda till den vanliga arbetsmarknaden.

– 2020 var ett tufft år för arbetsgivarna och då nådde vi inte målet. Men det ser ut som om vi kommer nära 2021, och det är helt fantastiskt trots den fortsatta osäkerheten med pandemin, säger Yvonne Westman.

Under förra årets första nio månader slussades 573 Samhallare med skyddad anställning ut till andra jobb. Under samma period återvände 202 till Samhall. Över 500 LFU-anställda övergick till annat jobb, och kom inte tillbaka eftersom de inte har rätt till återgång.

De självgående försvinner

Skellefteå missade övergångsmålet förra året med ett par personer. Drygt tio med skyddat arbete och två LFU:are lämnade Samhall.

– Här sätts alla övergångar upp på en tavla med ett foto på personen om han eller hon vill, berättar Pelle Höglund, klubbordförande och skyddsombud på Samhall i Skellefteå.

Han tycker att det är bra att kravet i stort sett uppfylls, och att övergångar i stort är positivt. Men han ser ett problem:

– Det är de självgående som går över till andra jobb. De är teamledare eller skulle kunna bli här på Samhall.

Flera anställningsformer på Samhall

I den senaste årsberättelsen hade Samhall 20 876 anställda i skyddat arbete i grunduppdraget.

2 340 hade en LFU-anställning. LFU är en tillfällig anställningsform för i första hand yngre. Det betyder ”lönebidrag för utveckling i anställning”.

Rätten till återgång till Samhalljobb gäller inte den som har haft en LFU-anställning.


Källa: Samhall