Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

1.

Plus och minus i nytt Sobonaavtal

Ett nytt avtal mellan Fastighets och de kommunala företagen i Sobona får både ris och ros. Ett inslag är höjda tjänstepensioner för fastighetsskötare på flera kommunala bostadsbolag.

 – Pensionerna är en klar fördel. Det är viktigt att samla i ladorna till pensionen så att man klarar sig, säger Timo Närhi på MKB i Malmö.

Han ger plus för avtalets höjda pensioner och även för det förbättrade stödet till den som förlorar jobbet. Minus däremot för att tre undantag tillåts från regeln om sist-in-först-ut.

2.

Handbok för att möta barn i bostadsområdet

Sveriges allmännytta har gett ut en vägledning som ska hjälpa bostadsbolag att följa FN:s barnkonvention.

Kvartersvärden Johan Norman på Mitthem i Sundsvall vet vad han ska göra om han tror att barn far illa. Bolagets boendesamordnare får då undersöka hur det ligger till i familjen.

– Jag har agerat en handfull gånger under sju år på företaget, berättar han. Ibland har det blivit bättre när boendesamordnaren har haft ett första samtal med hyresgästen.

3.

Kortare karantän med nya coronaregler
Den rekordhöga spridningen av covid har medfört ändrade restriktioner. Om du har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i minst fem dagar. Tidigare var gränsen sju dagar.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19 ska familjen vara hemma i minst fem dagar, också kortare än tidigare. Men med de ändrade reglerna behöver inte alla stanna hemma från jobbet i den situationen. Det gäller den som är frisk och har tagit tre vaccinsprutor eller själv har haft covid de senaste tre månaderna.