Richard Fredrikssons kritik ska också läsas mot bakgrund av flera aktuella, och mycket upprörande avslöjanden där tidningen Fastighetsfolket berättat om anställda som farit illa.

Detta efter att bolaget anvisat dem till arbete som uppenbart varit skadliga för dem, utan att riskbedömningar gjorts.

Detta sker också i ett läge där tre Samhallanställda dött på jobbet under loppet av bara ett år. 

I ett svar till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön på Samhall i Eskilstuna, refererat i debattartikeln, fastslår Fredriksson att ”det systematiska arbetsmiljöarbetet på Samhall existerar inte i praktiken”.

Den bilden bekräftas även av lokala skyddsombud på Frodes Laursens nya lager i Eskilstuna, en av de arbetsplatser där anställda farit illa. De konstaterar att ”Samhalls chefer skiter i individen”.

De aktuella uppgifterna i Fastighetsfolket är tyvärr bara de allra senaste i en rad uppmärksammade avslöjanden om hur Samhall behandlar sina anställda.

Att det statligt helägda bolaget vars syfte är att ”skapa utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättningar” i praktiken behandlar sina anställda som förbrukningsvaror, är ingen nyhet.

De aktuella uppgifterna i Fastighetsfolket är tyvärr bara de allra senaste i en rad uppmärksammade avslöjanden om hur Samhall behandlar sina anställda.

S/MP-regeringen åtgärdade aldrig problemen

Vänsterpartiet har vid återkommande tillfällen sedan lång tid tillbaka uppmärksammat riksdag och regering på problemen på Samhall. Under den förra mandatperioden uppmanade vi ansvarig minister att göra en översyn av arbetsmiljön på Samhall. 

Vi uppmanade också den dåvarande S/MP-regeringen att ta initiativ för att följa upp olycksstatistiken och det systematiska arbetsmiljöarbetet på bolaget.

I debatterna har vi återkommande återgivit Samhallanställdas vittnesmål. Vi har utöver egna initiativ också gett understöd när andra partier agerat.

Det styrande affärsmässiga uppdraget har man dock inte velat rucka på, trots att det så tydligt hamnar i konflikt med bolagets sociala syfte.

Den tidigare regeringens svar kan sammanfattas med att man tagit vissa mindre (och uppenbart otillräckliga) initiativ. Det har handlat om en viss mildring av avkastningskraven på bolaget, samt att man påbörjat en revision av ägaruppdraget. 

Det styrande affärsmässiga uppdraget har man dock inte velat rucka på, trots att det så tydligt hamnar i konflikt med bolagets sociala syfte.

Även när en riksdagsmajoritet förra hösten krävde en extern utredning av Samhall förblev man passiv.

Nu har Riksrevisionen inlett en egen granskning om hur bolaget lever upp till sitt samhällsuppdrag, vars resultat ska presenteras i juni nästa år.

Enligt Vänsterpartiet finns det ingen anledning för politiken att vänta på Riksrevisionens rapport – problemen på Samhall är välkända, och orsakerna likaså. 

Upp till bevis för högerpartierna

Den kritik av situationen på Samhall som högerpartiernas företrädare gett uttryck för kan ifrågasättas utifrån dess utgångspunkter.

Det finns skäl att misstänka att högerpartierna främst är ute efter att gynna de privata städföretagens intressen, snarare än att värna Samhallanställdas arbetsmiljö.

Arbetsgivarorganisationen Almega har länge kritiserat Samhalls affärsuppdrag med utgångspunkt i att det statliga bolaget snedvrider konkurrensen – till nackdel för de privata städföretagen som Almega företräder.

Det finns skäl att misstänka att högerpartierna främst är ute efter att gynna de privata städföretagens intressen, snarare än att värna Samhallanställdas arbetsmiljö. 

Kravet på affärsmässighet måste bort

Icke desto mindre har även moderater, kristdemokrater och liberaler gett uttryck för upprördhet över bristen på respekt för Samhallanställda.

När högerpartierna nu har regeringsmakten är det därför upp till bevis: Nu har de makten att ta beslut som gör att det som borde vara Samhalls primära syfte – att värna ett gott och utvecklande arbete för människor med funktionsnedsättning – ställs i förgrunden på bekostnad av jakten på ständigt växande avkastning. 

När högerpartierna nu har regeringsmakten är det därför upp till bevis

Det sistnämnda ser Vänsterpartiet som en viktig förutsättning för att Samhallanställdas rätt till en god arbetsmiljö ska respekteras i praktiken.

Det måste givetvis även åtföljas av att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomdrivs i bolagets verksamhet på riktigt.

Och inte som i dag reduceras till en exercis där vackra policy-dokument dras fram som ess ur en rockärm att visa upp för Arbetsmiljöverket, när situationen så kräver.  

Ciczie Weidby,
arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet