Jag efterlyser områdeschefer till Samhall som har erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade. Om de har tidigare merit som chef spelar mindre roll, då det går att lära sig.

En nyrekryterad områdeschef ska få gå bredvid en rutinerad områdeschef och lära sig arbetets gång. De ska i lugn och ro få en veckas introduktion. Men när vi frågat runt får vi i stället höra från cheferna: ”Nej, jag fick klara mig själv. De andra hade inte tid med mig.” 

Då är det inte överraskande att chefer säger upp sig från Samhall efter ett eller två år. Vi byter chefer på rullande band här. Det i sig skapar en otrygghet och stor oro för oss anställda.

Det är jobbigt att sitta i samtal med en främling och tala om allt vi lider av. Lagom tid till att vi har fått bra kontakt med chefen så får vi beskedet: ”ni ska byta chef, chefen har sagt upp sig”.

Oro, ilska och frustration över att inte bli hörda skapar en fientlig arbetsmiljö. En ny områdeschef ska, i lugn och ro, kunna bekanta sig med sin personal och skapa ett förtroende mellan sig och de anställda. En del av oss finner en stor trygghet i att bara kunna säga ”god morgon” till sin chef. Och att få svar på frågan ”var ska jag vara i dag?”

Lagom tid till att vi har fått bra kontakt med chefen så får vi beskedet: ”ni ska byta chef, chefen har sagt upp sig”.

Samhalls berömda text på företages webbsida lyder: ”Vi är fantastiskt duktiga på att matcha just rätt person till rätt jobb”. Det är ett hån mot oss anställda, för det stämmer ju inte med verkligheten.

De med problem att gå placeras ut på enorma objekt. Och anställda med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ångest och depression sätts på olämpliga objekt eller får inte några arbetsuppgifter alls. Listan på felplacerade anställda är rätt lång. Vår arbetsmiljö är under all kritik. 

Listan på felplacerade anställda är rätt lång. Vår arbetsmiljö är under all kritik. 

Vi har anställda som stressar från ett objekt till ett annat under en hel dag. Oftast hoppar de över lunchen för att de inte hinner med. Sedan har vi de som sitter i lokalen, för de har inte fått några arbetsuppgifter alls.

Blanda ihop allt detta och alla känslor som tillkommer i en lokal så blir det skitsnack, avundsjuka, oroligheter och en stark känsla av att vi blir orättvist behandlade. 

Någon gång kommer det att brista. Och när det händer, hur kommer vi, fotfolket, att kunna handskas med det? För det är ju vi som är här ute. Tjänstemännen sitter ju bakom sin låsta dörr. 

Vem stödjer oss när vi utmattade sjukskriver oss? Det kan väl inte vara områdeschefen som sitter bakom en låst dörr? 

Här i Eskilstuna så har vi fått en roll som heter driftstöd. Personen som har den rollen ska stödja sin områdeschef. Samtidigt har Samhall lagt ner massor av pengar på att anställa mer hr-personal, som i sin tur ska stödja områdeschefen.

Men vem stödjer oss, vi som går på golvet? Vem stödjer oss när vi utmattade sjukskriver oss? Det kan väl inte vara områdeschefen som sitter bakom en låst dörr?  

Arg och trött anställd