Lagen om anställningsskydd, las, förändrades den 1 oktober 2022. De nya reglerna innebär att arbetsgivare får lättare att säga upp personal.

Samtidigt får anställda bättre möjligheter till omställning, såsom studier. 

Anställningsskyddet ser olika ut på arbetsplatserna, beroende på om de nya reglerna i las tillämpas rakt av, eller om det finns ett huvudavtal.

Huvudavtalet går längre än de nya reglerna i las, både när det gäller möjligheten att vidareutbilda sig och för arbetsgivaren att säga upp anställda.

Mer än 1 000 medlemmar får lättare att utbilda sig

Nu har Fastighets valt att skriva under huvudavtalet med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det berör drygt 1000 medlemmar som arbetar som exempelvis fastighetsskötare, städare och vaktmästare hos arbetsgivare som är medlemmar i Fremia, som Riksbyggen och Folkets Hus och Parker.

Igor Soklevski, fastighetsskötare på Riksbyggen i Malmö, ser positivt på att Fastighets skrivit under huvudavtalet. Han har själv sadlat om från städare till fastighetsskötare, och skulle gärna vidareutbilda sig inom yrket.

– Det här är det enda som är bra med nya reglerna i las, att det också skapat nya möjligheter till vidareutbildning.

– Det är så här vi kan höja kompetensen inom branschen. Jag skulle vilja gå kurser inom exempelvis energi och VVS, för att stärka min yrkeskompetens, säger han. 

Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, förklarar vad det nya huvudavtalet innebär. 

Hur förändrar huvudavtalet möjligheterna att studera? 

– Det ekonomiska stödet till utbildning är mer omfattande med huvudavtalet. Du kan studera mitt i livet och stärka din kompetens, utan att förlora på det ekonomiskt.

– Du får 80 procent av lönen vid studier. Med huvudavtalet har du också rätt att vara ledig från jobbet och få pengar för att studera kortare kurser.

Varför är utbildning viktigt för Fastighets medlemmar?

– Framtidens fastighetsskötare kommer att jobba både med skiftnyckeln och datorn, och utbildning är avgörande för att klara den förändringen.  

– Många städare kommer inte från Sverige. De skulle gynnas av fler möjligheter att exempelvis studera svenska.

– Med huvudavtalet kan du också få dina kunskaper validerade, om du exempelvis har en utbildning från ditt hemland. Om du har bevis för din kompetens så stärks både chanserna till att få nytt jobb och en bättre löneutveckling. 

Kommer jag lättare att kunna bli uppsagd nu? 

– Ja. Huvudregeln enligt las är ”först in, sist ut”. Enligt nya las får arbetsgivaren göra tre undantag från den regeln per arbetsplats, men enligt huvudavtalet får arbetsgivaren göra ännu fler undantag. Det är det vi betalat med för att få mer resurser till omställning, säger Nicklas Nilsson. 

Fastighets har ju varit kritiska till att försämra anställningsskyddet, varför har ni nu valt att skriva under huvudavtalet? 

– Vi tycker i grunden inte att det var bra att luckra upp anställningstryggheten i utbyte mot mer omställningsmöjligheter. Men nu har ju lagändringarna genomförts ändå. 

– På vissa av våra avtalsområden blir det då mer gynnsamt för våra medlemmar med huvudavtal, eftersom möjligheterna till framför allt utbildning blir större. Men vi gör en bedömning från avtal till avtal, säger Nicklas Nilsson. 

Skulle du kunna tänka dig att plugga?

 
Igor Soklevski
Fastighetsskötare och förtroendevald på Riksbyggen i Malmö.

– Absolut. Jag har själv sadlat om från städare till fastighetsskötare genom att vara lärling. Jag skulle gärna vilja få ännu mer kunskaper inom yrket. Men min stora dröm i framtiden är att omskola mig till polis.

Bild: André de Loisted

Annette Stohm Städare och skyddsombud på Folkets hus i Trollhättan. 

– Det är toppen att det blir lättare att studera utan att vi förlorar på det ekonomiskt. Jag skulle gärna vilja studera.

– Jag har en bakgrund som undersköterska och kanske skulle vilja vidareutbilda mig och börja jobba inom vården igen. Om jag skulle tvingas leva på bara CSN vet jag inte om jag skulle våga. Men om jag nu kan få 80 procent av lönen när jag studerar öppnas en ny möjlighet. 

Bild: Lena Blomquist

Josef Claesson, fastighetsskötare på Riksbyggen i Västervik.
Josef Claesson Fastighetsskötare på Riksbyggen i Västervik.

– Jag vill gärna stärka mina kunskaper inom yrket. Nu när det är lågkonjunktur känns det extra viktigt. Jag är varslad från min anställning, så för mig kan vidareutbildning bli aktuellt. Jag skulle till exempel vilja få bättre kunskaper inom ellära.

– För att vara attraktiv som fastighetsskötare krävs det att du har en bred kompetens. Och i det här yrket blir du aldrig fullärd, det finns alltid nya områden att lära sig mer om. 

Bild: Privat

Vad är ett huvudavtal?

Ett huvudavtal beskriver grundläggande villkor mellan arbetsgivarorganisation och facklig organisation. LO, PTK och Svenskt Näringsliv har skrivit under huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd, som är anpassat efter de nya reglerna i las. Huvudavtalet och förändringarna i lagen om anställningsskydd, las, trädde i kraft den 1 oktober 2022. 

Vilka av Fastighets medlemmar har huvudavtal? 

Fastighets har hittills skrivit på nya huvudavtal med Sobona, Arbetsgivaralliansen och Fremia. Anställda på Fremias kollektivavtal på Samhall omfattas inte av huvudavtalet, eftersom de nya las-reglerna inte gäller för Samhall.

Även de medlemmar som är anställda på kollektivavtal med Almega och Fastigo står idag utanför huvudavtalet. Det är än så länge oklart om Fastighets kommer att skriva på huvudavtalet med dessa. 

De som inte har huvudavtal omfattas i stället av det grundläggande omställningsstudiestödet som infördes i samband med de nya las-reglerna.

Hur gör jag om jag vill studera? 

Om du vill skola om dig eller vidareutbilda dig kan du kontakta din omställningsorganisation för att veta mer om vad som gäller. Anställda på kollektivavtal mellan Fastighets och Fremia har rätt till stöd från omställningsorganisationen CIKO.