Att gå från bidrag till en anställning med lön som går att leva på förändrar livet. Det vet jag av egen erfarenhet. Det är en livsförändring att få en fast anställning.

Det är därför som Samhall är så viktigt för att inkludera även personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Fler inkluderande företag behövs

Det är också viktigt att det finns andra företag än Samhall som vill vara med och ge funktionshindrade en chans på arbetsmarknaden. Alla former av lönebidrag som arbetsgivare kan få för att anställa personer med sänkt arbetsförmåga är bra.

Alla former av lönebidrag som arbetsgivare kan få för att anställa personer med sänkt arbetsförmåga är bra.

Där håller jag med Ulrica Persson, ordförande för Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. 

Bidragen ska ges på premisser som säkerställer att vi som har funktionshinder får samma arbetsvillkor som våra kollegor och att de leder till långvarig anställning.

Det är viktigt att det finns sociala företag. De sociala företagen återinvesterar vinsten till att fler ska få chansen att komma ut på arbetsmarknaden. I dag har Skoopi cirka 150 medlemsföretag runt om i Sverige som gör ett värdefullt jobb. 

Det finns idag 35 000 långtidsarbetslösa med funktionshinder, den siffran är oacceptabelt hög. Det finns en människa bakom varje siffra. 

Arbetsmarknaden måste förändras radikalt

Men så länge det inte finns långt fler arbetsgivare som är inkluderande så behövs Samhall.

Samhall kommer aldrig att spela ut sin roll så länge inte arbetsmarknaden för oss med funktionshinder förändras i grunden. Det finns idag 35 000 långtidsarbetslösa med funktionshinder, den siffran är oacceptabelt hög. Det finns en människa bakom varje siffra. 

Hur ska vi få fler företag att inse att alla människor behövs på arbetsmarknaden?

Debatten om hur företagen ska ta större ansvar för att inkludera alla människor på arbetsmarknaden behövs och får inte tystna.